Content area

|
|

Primary and secondary tumours of the optic nerve - with emphasis on invasion of uveal malignant melanoma

Forfatter(e)
Læge Jens Lindegaard: Forf.s adresse: Voldmestergade 26, DK-2100 København Ø. E-mail: jenslindegaard@gmail.com Forsvaret finder sted den 23. marts 2007, kl.14.00, Auditorium A, Teilum-bygningen, Frederik V's Vej 11, København. Bedømmere: Peter Koch Jensen, Steen Fiil Urbak og Martine Jager, Holland. Vejledere: Steffen Heegaard og Jan Ulrik Prause.

Ph.d.-afhandlingen blev udarbejdet på Øjenpatologisk Institut, Københavns Universitet, og på Øjenklinikken 2061, Rigshospitalet. Formålet var at studere forekomsten af nervus opticus-tumorer i Danmark i en 25-års-periode, med særlig fokus på øjne med uvealt melanom (modermærkekræft i øjet) og invasion af nervus opticus.

Tumorer i nervus opticus hos børn bestod primært af gli-omer og invasion fra retinoblastomer, hvorimod tumorer hos voksne primært bestod af meningiomer og invasion fra uveale melanomer.

Hver tyvende patient med uvealt melanom havde invasion af nervus opticus. Forhøjet intraokulært tryk og juxtapapillær placering var associeret med invasion af nervus opticus. Postlaminær invasion var desuden associeret med alder over 70 år, nedsat synstyrke til lyssans, intet indblik til nethinden ved oftalmoskopi og stor tumor størrelse (> 15 mm). Metastaser til hjernen, nyrerne og hjertet fandtes kun hos patienter med nervus opticus-invasion.

De fleste melanomer, hvor invasion af nervus opticus var til stede, var store juxtapapillære tumorer, som havde invaderet nerven på grund af deres placering tæt på nerven. En undergruppe af neurotrope uveale melanomer, som udviste et diffust invasivt mønster, fandtes også. Disse tumorer invaderede nervus opticus uafhængigt af tumorstørrelse og placering i forhold til nerven.

Invasion af nervus opticus har ingen indflydelse i sig selv på sandsynligheden for at dø af sygdommen, men invasion af nervus opticus er associeret med mange prognostiske markører såsom celletype og ekstraokulær spredning.

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(11):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar