Content area

|

Prognosen for patienter med primær centralnervesystemlymfom er forbedret

Intensiv kemoterapi omfattende flere medikamenter har forbedret prognosen for patienter med denne sjældne form for hjernetumor.
Transverselle MR-skanningsbileder fra en patient med en primær centralnervesystemlymfomtumor.
Forfatter(e)
Redaktionen

Primære centralnervesystemlymfomer er sjældne aggressive non-Hodgkinlymfomer, som er begrænset til centralnervesystemet uden samtidig eller tidligere forekomst af systemisk lymfom. Prognosen har tidligere været dårlig på grund af hyppig relaps og begrænset behandlingseffekt på grund af blodhjerne-barrieren. Statusartiklen af Sommer-Sørensen et al gennemgår den kliniske præsentation, diagnostik og behandling. Forfatterne konkluderer, at for yngre patienter, som tåler intensiv højdosiskemoterapi, er prognosen i de seneste år er forbedret betragteligt med en 4-dobling af den mediane overlevelse.

Læs statusartikel
Primært centralnervesystemlymfom
Rune Sommer-Sørensen, Karen Juul-Jensen, Thomas Stauffer Larsen et al

Right side

af Susanne Mejlby Nielsen | 06/08
4 kommentarer
af Gunvor Kramshøj Larsen | 04/08
28 kommentarer
af Jette Birgitte Lehnsbo Korsgaard | 03/08
2 kommentarer
af Olaf Bjarne Paulson | 03/08
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 02/08
4 kommentarer
af Christian Stefan Legind | 28/07
2 kommentarer
af Connie Lærkholm Hansen | 23/07
1 Kommentar
af Lene Heise Garvey | 23/07
4 kommentarer
af Peter Tagmose Thomsen | 20/07
1 Kommentar