Content area

|
|

Prognosis in alcoholic and non-alcoholic fatty liver - a prospective follow-up study

Forfatter(e)
Læge Sanne Dam-Larsen: Forf.s adresse: Prisholmvej 31, DK-2500 Valby. E-mail: sanne.dam-larsen@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 20. januar 2006 kl. 14.00, Auditorium 3-4, H:S Hvidovre Hospital, Hvidovre. Bedømmere: Hendrik Vilstrup, Morten Grønbæk og Helmer Ring-Larsen . Vejledere: Flemming Bendtsen og Ulrik Becker .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Københavns Universitet og består af en sammenfattende redegørelse og to originalpublikationer og er udført ved Gastroenheden, medicinske sektion, H:S Hvidovre Hospital.

Formålet med ph.d.-studiet var at undersøge risikoen for udvikling af cirrose og død hos patienter med biopsiverificeret steatosis hepatis uden inflammation og fibrose og uden samtidig tilstedeværelse af kendte kroniske leverlidelser. Studiet var baseret på historisk followup på op til 28 år på data fra journaler, Landspatient- og Dødsårsagsregisteret, samt indkaldelse og klinisk undersøgelse.

Undersøgelsen viste, at patienter med non-alkoholisk steatosis hepatis uden inflammation (NAFLD type 1) havde en meget lille risiko for udvikling af cirrose, og overlevelsen var den samme som hos baggrundsbefolkningen. Overlevelsen var for begge køn uafhængig af graden og typen af steatosen i indeks-leverbiopsien. Vi fandt ingen sammenhæng mellem BMI og overlevelse hos NAFLD type 1-patienter.

Patienter med alkoholisk steatosis hepatis havde signifikant overdødelighed i forhold til normalbefolkning, og graden af steatosen havde prognostisk betydning. I alkoholkohorten udviklede 22% cirrose i follow-upperioden, medens kun 1,2% i non-alkohol-kohorten.

Albumin var for begge kohorter eneste biokemiske variabel, som i Cox-analyser viste signifikant sammenhæng med tid til død, og for alkohol-kohorten også tid til cirrose. I alkohol-kohorten var tid til cirrose signifikant forøget hos kvinder, medens histologiske parametre og alkoholforbrug ved indgang i studiet ikke havde prognostisk betydning.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(3):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar