Skip to main content

Proteinekspression af YKL-40 ved brystkræft

Læge Anne Roslind: Forf.s adresse: Hvidkildevej 101, DK-2400 København NV. E-mail: anne.roslind@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 11. april 2008. Bedømmere: Mikael Rørth, Jørn Andersen og Birgitte Bruun Rasmussen. Vejledere: Eva Balslev, Dorte L. Nielsen og Julia S. Johansen.

21. apr. 2008
2 min.

Afhandlingen udgår fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital.

Denne ph.d.-afhandlings overordnede formål var at beskrive vævsekspressionen af biomarkøren YKL-40 ved brystkræft. Arbejdet er udført på Patologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling samt Onkologisk Laboratorium på Herlev Hospital. Afhandlingen består af en oversigt og tre originalartikler.

YKL-40 er en ny prognostisk biomarkør ved kræft. Flere studier af serumkoncentrationen af YKL-40 hos patienter med malign sygdom, herunder brystkræft, har vist, at en forhøjet serumkoncentration er en uafhængig markør for dårlig prognose. Funktionen af YKL-40 ved kræft er sparsomt belyst. Da studierne i denne afhandling blev påbegyndt, var vævsekspressionen af YKL-40-protein ved kræft ikke tidligere blevet belyst.

Den initiale del af ph.d.-projektet tog sigte på at udvikle en immunhistokemisk farvemetode m.h.p. at belyse proteinekspressionen af YKL-40 i normalt og malignt omdannet brystkirtelvæv. Tilstedeværelsen af YKL-40 i brystvæv blev verificeret ved mRNA in situ-hybridisering og proteinekstraktionsanalyse. Fire forskellige monoklonale antistoffer rettet imod humant YKL-40 blev testet på formalinfikserede, paraffin-indstøbte vævssnit og på kryosnit. Udbredt YKL-40-proteinekspression blev observeret i såvel normalt brystkirtelvæv som i maligne tumorceller, men med forskelle i farvemønster og farveintensitet i normalt kirtelepitel versus maligne tumorceller.

Den subcellulære lokalisation af YKL-40 blev herefter undersøgt i normalt og malignt omdannet brystkirtelvæv ved immunelektronmikroskopi. Der blev observeret en omfordeling af den subcellulære lokalisation af YKL-40 i maligne tumorceller sammenlignet med normalt kirtelepitel i relation til intermediære filamenter og desmosomer. På baggrund af denne omfordeling formuleredes hypotesen, at funktionen af YKL-40 ved brystkræft kan relateres til mekanisk styrke af celler, intracellullær signalering, cellebevægelse og intercellulær kontakt.

Den sidste del af ph.d.-projektet fokuserede på at belyse, hvorvidt proteinekspression af YKL-40 i tumorvæv fra patienter med primær brystkræft er en prognostisk markør. Ved anvendelse af tissue microarrays og den udviklede immunhistokemiske farvemetode, blev tumorvæv fra 630 patienter med primær højrisikobrystkræft undersøgt for YKL-40-proteinekspression. I alt 98% af tumorerne udtrykte YKL-40-protein ved den anvendte metode. I 63% af tumorerne var der høj ekspression. I modsætning til studier af serumkoncentrationen af YKL-40 som prognostisk markør ved kræft var en høj YKL-40-proteinekspression i tumorceller fra denne kohorte af patienter med primær højrisikobrystkræft ikke associeret til kortere sygdomsfri eller samlet overlevelse.