Content area

|
|

Psychological aspects, women's views and expectations regarding ultrasound during pregnancy

Forfatter(e)
Jordemoder Louise Nordvig: Forf.s adresse: Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling Y, Skejby Sygehus, DK-8200. E-mail: Nordvig@perinatal.dk Forsvaret fandt sted den 1. december 2004. Bedømmere: Frede Olesen, Ann Tabor og professor, dr.phil. Lene Kock . Vejledere: Niels Jørgen Secher, Hans Madsen og professor, dr.theol. Svend Andersen .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Skejby Sygehus.

Undersøgelsen er udarbejdet i 2000 til 2004 i et samarbejde mellem sygehusene i Nordjyllands Amt og Skejby og er baseret på spørgeskemasvar fra 2.500 randomiserede kvinder, der hver fik tilsendt fire spørgeskemaer i graviditetsugerne 8, 22 og 35 samt 3 mdr. efter fødsel.

Formålet var at undersøge potentielle psykologiske følgevirkninger af skanning og at undersøge kvindernes holdninger og forventninger til misdannelsesskanning, til problemstillinger vedrørende usikre, atypiske og manifeste undersøgelsesfund, Downs syndrom og abort.

Kvinderne var generelt (90%) tilhængere af skanning, motiveret af ønsket om at få bekræftet at alt var normalt og at få en øget følelse af tryghed. Der var ikke signifikant forskel på præference mellem risikovurderingen (1. trimester) og misdannelsesskanningen (2. trimester).

Efter en hypotetisk risiko for Downs syndrom på 1:400, ville 40% ønske en invasiv test. Ved hypotetisk påvist Downs syndrom ville 50% vælge abort (mod de facto 98%). Alder, uddannelsesniveau, paritet og etnicitet var associeret med fundene.

Skanningerne havde generelt en umiddelbar, men kun flygtig, beroligende effekt. Kvinder med større bekymring end gennemsnittet i uge 8, fortsatte med at være blandt de »mest bekymrede« i hele graviditeten og efter. Graviditetsanamnese, alder, uddannelsesniveau og etnicitet var prædiktorer for bekymringsniveauet.

Afdækningen af faktorer, der kan forudsige kvinder med øget bekymringsniveau, kan bidrage til at denne bekymring reduceres. Afdækningen af holdninger til abort, til misdannelser mv. kan bidrage til grundlaget for den praktiske planlægning af den fremtidige ultralydsscreening af alle gravide.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(50):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar