Content area

|
|

Psykiatrisk sygelighed og deltagelse i screeningsprogrammer

Personer diagnosticeret med skizofreni eller misbrug havde > 60% større sandsynlighed for ikke at deltage i screening. Selv kortvarig brug af psykofarmaka var associeret med lavere deltagelse i screeningsprogrammet.

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

Personer diagnosticeret med skizofreni eller misbrug havde > 60% større sandsynlighed for ikke at deltage i screening. Selv kortvarig brug af psykofarmaka var associeret med lavere deltagelse i screeningsprogrammet.

Det er tidligere vist, at kvinder med en psykiatrisk diagnose både har en højere mortalitet af brystcancer og en mere fremskreden cancer ved diagnosetidspunktet end kvinder uden psykiatrisk sygdom. Dette observationelle registerbaserede studie blev udført for at afklare, om også mindre specifikke indikationer på psykisk sygdom var associeret med lavere deltagelse i screeningsprogrammet. Gruppen ”Indikation på psykisk sygdom” var sammensat af personer, hvor mindst en af følgende forudsætninger var opfyldt: 1) en eller flere kontakter med en psykiatrisk afdeling under diagnosen skizofreni, affektiv lidelse, angst eller misbrug, 2) mindst to recepter indløst på psykofarmaka op til otte år før screeningsinvitationen, 3) registreret med en første konsultation hos en privatpraktiserende psykiater op til otte år før screeningsinvitationen. I alt blev 144.264 kvinder inkluderet, og oplysninger om psykisk sygdom blev indhentet fra Det Psykiatriske Centralregister i perioden fra ti år før til det planlagte screeningstidspunkt. Man fandt, at personer med indikation på en psykiatrisk lidelse havde 21% (prævalensratio (PR) = 1,21; 95% konfidens-interval (KI): 1,18-1,23) højere sandsynlighed for ikke at deltage i brystcancerscreeningsprogammet end ikke at have en indikation på en psykiatrisk lidelse. Blandt de psykiatriske diagnoser, som blev undersøgt, var associationen stærkest for skizofrene kvinder (PR = 1,63; 95% KI: 1,52-1,75) og for kvinder med stof- eller alkoholmisbrug (PR = 1,69; 95% KI: 1,59-1,80). Endvidere fandt forskerne, at personer med langvarig kontakt til det psykiatriske system havde en markant højere sandsynlighed for ikkescreening (PR: 1,34; KI: 1,31-1,37) end personer uden langvarig kontakt til det psykiatriske system.

Klinikchef og professor Raben Rosenberg, Psykiatrisk Center Amager, vurderer: ”Der er med rette kommet fokus på årsager til, at mennesker med psykiske lidelser har større forekomst af somatisk morbiditet og mortalitet end raske. Årsagerne er mange og komplekse. Dette studie er særligt interessant ved at pege på nye indsatsområder til forebyggelse, nemlig allerede ved opsporing af sygdom – in casu brystcancer – og tilmed hos personer med et meget begrænset psykofarmakaforbrug. Ved at definere psykiatrisk sygelighed så bredt er resultaterne temmelig overraskende og har særlig relevans for primærsektoren.

Jensen LF, Pedersen AF, Bech BH et al. Psychiatric morbidity and non-participation in breast cancer screening. Breast 2016;25:38-44.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Kenneth Brandt Hansen | 03/10
2 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar