Content area

|
|

Psykisk helbred under en COVID-19-pandemi

Psykisk helbred påvirkes af vores miljø. Under den pågående pandemi har restriktioner, hjemsendelser, økonomisk bekymring med mere været en del af manges liv. Et nyt studie belyser psykisk helbred ud fra > 8.000.000 telefoniske henvendelser til diverse hjælpelinjer.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Hjemsendelse, bekymring for sygdom, økonomiske belastninger med mere har været kendetegnende for den pågående COVID-19-pandemi. Betydningen af samme for vores psykiske helbred synes lige for, men har ikke været belyst med data. Et nyt studie benytter mere end 8 mio. henvendelser til diverse hjælpelinjer til at belyse vores psykiske helbred under pandemien. Fra pandemiens start var opkald centreret om sygdomsangst, mens længere henne i pandemien var opkald mere relateret til psykiske problemstillinger, parforhold og økonomi.

Martin Balslev Jørgensen, professor, overlæge, Psykiatrisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »COVID-19-epidemien har medført en epidemi af artikler om mental sundhed, som søges publiceret. Nærværende artikel er så blevet publiceret i Nature. Måske det er de store mængder af data, der har imponeret redaktørerne, måske også at de er noget på udebane, når det kommer til mentale forhold. Mental sundhed er i det hele taget et luftigt begreb, der ikke kun forstås som mangel på psykisk sygdom, men også forstås som psykisk velbefindende. De mennesker, hvis adfærd indgår i denne undersøgelse, har formentligt været mindre velbefindende, men ellers ved vi intet om dem. Studiet finder en beskeden påvirkning af epidemien på henvendelserne til hjælpelinjerne. Den diskrete negative effekt på kald til selvmordshjælpelinjer er interessant og er på linje med det, man kender fra andre samfundsomvæltninger. At bekymringer rettes mod sygdomsangst, er ikke overraskende, heller ikke at der ses en lille effekt af graden af nedlukning. Opbyggeligt er det, at graden af finansiel støtte fra samfundet synes i tallene«.

Brülhart M, Klotzbücher V, LaLive R, et al. Mental health concerns during the COVID-19 pandemic as revealed by helpline calls. Nature 2021;600:121-6.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Leif Rothmann | 05/07
2 kommentarer
af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar