Content area

|
|

The quality of oral anticoagulant therapy in primary care, in secondary care, and in a shared care programme

Forfatter(e)
Tomas Holm: Tomas Holm

Evaluation based on the Laboratory Information System

Ph.d.-afhandlingen omfatter tre manuskripter og en oversigt og er baseret på studier, der er udført på medicinsk-kardiologisk afdeling A og klinisk-biokemisk afdeling, Århus Amtssygehus.

Formålet var at undersøge den organisatoriske effekt på kvaliteten af kontrol af patienter i peroral AK-behandling (OAT). Evalueringen er baseret på dataudtræk fra et laboratoriedatabasesystem (LABKA). Tid i terapeutisk INR-interval (TI) er anvendt som udtryk for kvaliteten af OAT (QOAT).

Resultaterne giver anledning til følgende konklusioner: Anvendelse af LABKA som metode til identifikation af patienter i OAT muliggør kontinuerlig overvågning af incidens, prævalens og vurdering af QOAT i et veldefineret geografisk område. QOAT i området var tilfredsstillende og i overensstemmelse med international konsensus (INR inden for TI >70% af behandlingstiden). QOAT syntes dog til dels at være afhængig af organisationen for kontrollen. QOAT for en patientgruppe afsluttet fra et medicinsk ambulatorium (AK-amb.) til praktiserende læger (PL) fandtes tilfredsstillende, og QOAT opnået af PL efter afslutning, var mindst lige så god som QOAT opnået af AK-amb. før afslutning. Denne information er vigtig, hvis organisationsændring af INR-kontrol overvejes. Et pragmatisk randomiseret studie undersøgte effekten på QOAT af en shared care-model for INR-kontrol mellem PL og AK-amb. QOAT øgedes signifikant mere for patienter i modellen end for patienter i kontrolgruppen. Større blødningskomplikationer var acceptable og i overensstemmelse med international konsensus (<2-3% per 100 patientår). Modellen reducerer muligvis antallet af tromboemboliske komplikationer hos patienterne i forhold til kontrolgruppen, med resultatet var ikke signifikant. Modellen anbefales undersøgt i et MTV-perspektiv.

Forf.s adresse: Ny Tjørnegade 22, 8200 Århus N.

Forelæsningen finder sted den 18. januar 2002, kl. 14.00, Auditorium I, indgang 4A, Århus Amtssygehus.

Bedømmere: Ane Marie Thulstrup, Lars Hvilsted Rasmussen og Torben Bjerregaard Larsen.

Vejledere: Lene Heickendorff, Steen Elkjær Husted og Jens Flensted Lassen.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(03):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer