Content area

|
|

Randomized double-blinded clinical investigation of roxithromycin versus placebo as secondary and tertiary prevention in patients with peripheral atherosclerosis

Forfatter(e)
Læge Jette Bang Joensen: Forf.s adresse: Dronninggårds Alle 44 A, DK-2840 Holte. E-mail: stoevrin@tiscali.dk Forsvaret finder sted 12. januar 2006 kl. 14.00, lokale 21-22 plan 3, Viborg Sygehus, Viborg. Bedømmere: Henrik Sillesen, Peter Rørdam og Henrik Toft Sørensen . Velledere: Svend Juul, Jes S. Lindholt, Eskild W. Henneberg og Lars Østergaard .

Denne ph.d.-afhandling udgår fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Der har i de senere år været megen fokus på hvorvidt infektioner spiller en rolle i udviklingen af arteriosklerose. Chlamydia pneumoniae er den bakterie der har været mest i fokus. Derudover har forskningen i de seneste år også fokuseret meget på at identificere potentielle prædiktorer af fremtidig kardiovaskulær sygdom og følger heraf. Akut fase-reaktanten har været central i denne forskning. Hovedformålet med dette studie var at undersøge roxythromycins præventive effekt af kardiovaskulære sygdomme og deres følger hos patienter med perifer arteriosklerose. Desuden var der følgende sekundære formål: 1) Undersøgelse af CRP som potentiel markør for udvikling af kardiovaskulære events, 2) validering af Doppler ultralyd sammenlignet med strain gauge til måling af ankel blodtryk.

I alt 507 patienter med perifer arteriosklerose blev inkluderet og randomiseret til roxithromycin 300 mg dagligt i 28 dage. Patienterne fik blandt andet målt baseline -CRP. Gennemsnitsalderen var 66 år (36-85).

Vi finder at baseline-målinger af CRP hos patienter med perifer arteriosklerose, er næsten signifikant associeret med død, og stærkt associeret til trombotiske tilfælde. Hos patienter med CRP> 100 mg/l var dødeligheden næsten signifikant forhøjet (p = 0,086), og der fandtes en signifikant forhøjet hazard ratio for tromboser.

Imidlertid fandt vi ikke, at roxithromycin-behandling havde nogen effekt på død, amputation, perifer revaskularisering, akut myokardieinfarkt, stroke , transitoriske cerebrale iskæmiske attakker, trombose og ændringer i ankel-arm-blodtrykindeks.

Med hensyn til validering af Doppler ultralyd sammenlignet med strain gauge til ankel-blodtryks-målinger, fandt vi identiske resultater hos langt størstedelen af patienterne.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(2):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar