Content area

|
|

Reduceret tobaksforbrug nedsætter risikoen for lungekræft - sekundærpublikation

Forfatter(e)
1. reservelæge Nina S. Godtfredsen, 1. reservelæge Eva Prescott & professor Merete Osler Københavns Kommunehospital, Institut for Sygdomsforebyggelse, Hovedstadens Center for Prospektive Befolkningsstudier, H:S Rigshospitalet, Kardiologisk Afdeling, og Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab
###vp48358-1######vp48358-2### Formålet med dette prospektive kohortestudie, der omfattede 19.714 personer fra tre danske befolkningsundersøgelser, var at undersøge, om nedsat tobaksforbrug mindsker lungekræftincidensen. Oplysninger om rygevaner og ændringer heri blev koblet med data fra Cancerregisteret og analyseret med Cox' regressionsanalyser. Rygere, som nedsatte tobaksforbruget med minimum 50% mellem to undersøgelser, fik reduceret risikoen for senere lungekræft med 27% i forhold til fortsatte storrygere. Vi konkluderer, at rygereduktion er korreleret med lavere forekomst af lungekr...
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(7):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Hanne Pedersen | 17/11
1 Kommentar
af Mads Aage Toft Kristensen | 16/11
1 Kommentar
af Ketil Bjerregård | 15/11
1 Kommentar
af Jens Lund Ahrenkiel | 15/11
1 Kommentar
af Nicolaj Markus Stilling | 15/11
2 kommentarer
af Marianne Puge Nielsen | 13/11
1 Kommentar
af Akil Raad Kami Abdel-Wahab Walli | 13/11
6 kommentarer
af Larry Højgaard Kristiansen | 11/11
1 Kommentar