Skip to main content

Regulering og lokalisering af Ca 2+ -aktiverede K + -kanaler og spændingsafhængige KCNQ1-kanaler

Cand.scient. Morten Grunnet: Forf.s adresse: Medicinsk Fysiologisk Institut 12.6.26, Panum Instituttet, Københavns Universitet, Blegdamsvej 3, 2200 København N. E-mail: mgrunnet@mfi.ku.dk Forsvaret finder sted den 5. juli 2002, kl. 14.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, København. Bedømmere: Lektor Ivana Novak og professor Walter Stühmer, Tyskland.

2. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Medicinsk Fysiologisk Institut, Københavns Universitet, og fokuserer på den mest alsidige familie af ionkanaler, nemlig de kaliumselektive kanaler. Ionkanaler er membranproteiner, der er udtrykt i alle celletyper. Disse proteiner danner et vandfyldt, hydrofilt miljø i den ellers hydrofobe lipidmembran. På denne måde dannes en passage for bevægelse af ioner over membranen. Disse fascinerende proteiner er afgørende for fysiologiske funktioner som fx dannelse af aktionspotentialer og for trans-epithelial transport, hvormed de bliver essentielle for neuronal kommunikation, muskeltonus og opretholdelse af vand- og saltbalancen. Der er beskrevet tre typer Ca2+ -aktiverede K+ -kanaler. Disse kaldes henholdsvis BK, IK og SK. Denne afhandling giver eksempler på, at IK- og SK-kanaler begge er meget følsomme over for ændringer i cellevolumen, en regulatorisk egenskab der kan have fysiologisk relevans i den trans-epitheliale transport. Yderligere gives en farmakologisk profil for SK-kanaler. Det har længe været overvejet, om en undertype af SK-kanaler var ansvarlig for en bestemt del af aktionspotentialet. Resultater i denne afhandling sætter i høj grad spørgsmålstegn ved rigtigheden af dette. Resultater for KCNQ1-kanaler inkluderer følsomhed over for volumenændringer som en ny regulatorisk mekanisme for disse kanaler. Denne observation kan have betydning i hjertevæv, hvor KCNQ1-kanaler er vigtige for repolarisering af hjertepotentialet. Yderligere resultater demonstrerer, at en β -subunit med en hidtil ukendt funktion har en hæmmende virkning på KCNQ1-kanaler. Endelig vises en konstruktion og en funktionel testning af et shuttle -plasmid, der er designet til at kunne give proteinekspression i både Xenopus- oocytter og mammale celler.