Skip to main content

RETTELSE til: Behandlingsalgoritme for nonmelanom hudcancer

Caspar Weel Krammer1, Javed Akram1, Tine Vestergaard2, Mette Wanscher Kjærskov1 & Camilla Bille1

Se flere detaljer

30. sep. 2019
1 min

Rettelse pr.: 30. september 2019

I vores statusartikel [1] publiceret 26. november 2018 har vi desværre angivet forkerte stråledoser i afsnittet om stråleterapi.

Følgende er taget ud af manuskriptet

Der anvendes typisk totaldoser på 30-60 Gy, som gives over flere fraktioner, ofte gives der 17 behandlinger, men flere gentagelser kan være nødvendige. Efter stråleterapi kan der komme rødme og sårdannelse af huden. På længere sigt kan der komme lyse pigmentforandringer og atrofisk hud. Pga. risiko for senere sequelae, herunder sekundære cancere, bør stråleterapi som udgangspunkt ikke benyttes hos patienter under 60 år.

I stedet er indsat

Ved strålebehandling anvendes totaldoser på 45 Gy (ti fraktioner, fem behandlinger pr. uge) eller 51 Gy (17 fraktioner, fem behandlinger pr. uge). Større tumorer vil ofte behandles med 60 Gy i 24 fraktioner. Akut toksicitet i form af rødme og sårdannelse af huden vil ofte ses. På længere sigt kan der komme lyse pigmentforandringer og atrofisk hud.

Med denne rettelse håber vi at kunne hindre eventuelle misforståelser, som de ukorrekte oplysninger måtte have forårsaget.

Referencer

LITTERATUR

  1. Krammer CW, Akram J, Vestergaard T et al. Behandlingsalgoritme for nonmelanom hudcancer. Ugeskr Læger 2018;180:V01180044.