Content area

|
|

Risiko for cancer hos infertile kvinder med speciel fokus på sammenhængen med medikamentel infertilitetsbehandling

Forfatter(e)
Heidi Fosgrau Sharif: Heidi Fosgrau Sharif

Arbejdet er udgået fra Kræftens Bekæmpelse, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning. Formålet med ph.d.-afhandlingen har været at belyse, hvorledes risikoen for cancer i en kohorte af infertile kvinder er associeret med brugen af medikamentel infertilitetsbehandling. Der er ved etableringen af kohorten benyttet data dels fra hospitaler og private fertilitetsklinikker, dels registerbaserede data fra CPR, LPR, Cancerregistret og Det Medicinske Fødselsregister. I alt 51.468 kvinder indgår i analyserne.

Der udvikledes i opfølgningsperioden i alt 1.018 cancere, heraf 70 ovariecancere, 42 borderline-ovarietumorer og 327 brystcancere. Den samlede cancerrisiko blandt infertile kvinder var den samme som i baggrundsbefolkningen, hvilket også gjaldt risikoen for brystcancer. I forhold til baggrundsbefolkningen havde disse kvinder derimod en øget forekomst af ovariecancer (SIR = 1,53; 95% CI: 1,18-1,95), corpuscancer (SIR = 1,46; 95% CI: 0,97-2,13) og thyroideacancer (SIR = 1,48; 95% CI: 0,92-2,17). Ved intern sammenligning i kohorten fandt vi, at kvinder, der var clomifenbehandlet, havde en non-signifikant øget risiko for at udvikle ovariecancer (RR = 1,63; 95% CI: 0,92-2,89) og borderline-ovarietumorer (RR = 2,00; 95% CI: 0,85-4,72). Ved efterfølgende stratifikation for paritet fandt vi, at det hovedsagelig var blandt kvinder, der ikke havde født, at risikoen for ovariecancer og borderline-tumorer var forhøjet. Vi fandt ingen øget risiko for brystcancer efter clomifenbehandling.

Afhandlingens resultater tyder således på, at der er en let øget risiko for ovarie-, corpus- og thyroideacancer blandt infertile kvinder. Endvidere synes der at være en tendens, om end non-signifikant, til en øget risiko for ovariecancer og borderline-tumorer efter behandling med clomifen, specielt blandt kvinder der ikke opnår at føde.

Forf.s adresse: Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

Forsvaret finder sted den 18. januar 2002, kl. 14.00, lokale 4.1, Kræftens Bekæmpelse.

Bedømmere: Bent Ottesen, Jan Blaakær og Torben Jørgensen.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(03):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar