Skip to main content

Risikofaktorer for selvmord i Danmark - et registerbaseret studie

Ping Qin: Forf.s adresse: Center for Registerforskning, Tåsingegade 1, DK-8000 Århus C. E-mail: pq@ncrr.dk Forsvaret finder sted den 4. oktober 2002, kl. 14.00, Auditorium 3, Bygning 441, Tåsingegade 3, DK-8000 Århus C Bedømmere: Henrik Toft Sørensen, Merete Nordentoft, Keith Hawton (UK). Vejledere: Preben Bo Mortensen og Niels Westergaard-Nielsen .
2. nov. 2005
02 min

Ph.d.-projektet blev påbegyndt ved afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus, og fortsat og færdiggjort ved Center for Registerforskning, Aarhus Universitet. Afhandlingen er baseret på fire originalarbejder.

Formålene med afhandlingen er at studere den samlede virkning af en række sociale, økonomiske, demografiske og psykiatriske faktorer såvel som kønsforskelle i betydningen af disse risikofaktorer og specifikt at undersøge selvmord og psykisk sygdom i familien som risikofaktorer for selvmord, og hvordan det at have børn sammenholdt med andre risikofaktorer påvirker forældres selvmordsmønster. Data blev indsamlet fra forskellige danske longitudinale registre og samkørt på individniveau. I studiet indgik 21.169 selvmord samt 423.128 kontroller matchet vha. nested case control-design. Effekten af risikofaktorer blev estimeret vha. betinget logistisk regression.

Undersøgelsen viste, at tidligere psykisk sygdom var den stærkeste risikofaktor for selvmord i Danmark. Andre signifikante risikofaktorer var at være ugift, arbejdsløs, lav indkomst, pensionist, invaliditet, sygemelding samt selvmord og psykisk sygdom i familien. Imidlertid dækkede den generelle effekt af disse faktorer i virkeligheden over meget forskellige kønsspecifikke effekter. Yderligere analyser viste, at både selvmord og psykisk sygdom i familien øgede selvmordsrisikoen hos personer, der aldrig havde været indlagt med psykisk sygdom, men kun selvmord i familien øgede risikoen hos personer med tidligere psykiatrisk indlæggelse. Derudover var det at have børn forebyggende mod selvmord hos forældrene, og påvirkningen var meget stærkere hos kvinder end hos mænd. Samtidig havde forældre, hvis barn døde, en højere risiko for selvmord.

Fundene peger på forskellige områder at rette selvmordsforebyggelse mod, men samtidig at effekten kan variere, fx mht. køn.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen