Content area

|
|

Sakralnervestimulation kan afhjælpe symptomer på irritabel tyktarm

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Det anslås, at 3-22% lider af irritabel tyktarm (IBS). Eksisterende forebyggende og behandlingsmæssige muligheder er langtfra tilstrækkelige. Formålet med dette randomiserede, kontrollerede overkrydsningsstudie var at undersøge, om sakralnervestimulering kunne reducere symptomer på IBS.

Potentielle forsøgsdeltagere skulle være diagnosticeret med IBS af mixed- eller diarretype og have en minimumsscore på 40 på Gastrointestinal Symptom Rating Scale. For at indgå i forsøget skulle denne score være reduceret med minimum 30% efter en treugers testperiode med en såkaldt perkutan nerveevaluering (PNE). Personer, som opfyldte disse kriterier, fik indopereret en permanent nervestimulator og blev i ratioen 1:1 randomiseret til at have stimulatoren indstillet til enten »on« eller »off« i en måned og derefter det modsatte i yderligere en måned. Symptomer og livskvalitet blev bestemt ved hjælp af dagbøger og validerede spørgeskemaer, og yderligere followup blev foretaget efter et år.

Ud af 43 personer, som fik foretaget PNE, blev 21 randomiseret. Livskvalitet var signifikant højere i stimulationsperioden og IBS-specifikke symptomer, herunder afføringshyppighed og episoder med imperiøs afføringstrang, blev signifikant reduceret. 75% af patienterne gættede korrekt med hensyn til stimulatorens indstilling. Efter et år var alle stimulatorer in situ. Median IBS-score var da 25 (13-65), hvilket var signifikant lavere end medianscoren på 62 (45-80) ved baseline (p = 0,0001).

Professor, overlæge Peter Bytzer, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus, kommenterer: »Dette spændende danske forsøg peger på neuromodulerende behandling som et muligt nyt koncept til udvalgte patienter med IBS. Det er dog problematisk, at patienterne ikke var blindede. Det øger risikoen for, at rapporterede effekter kan være betinget af en placeboeffekt. Dobbeltblindede behandlingsforsøg koblet med mekanistiske studier, der kan forklare en eventuel symptomatisk effekt, er nødvendige inden sakralnervestimulering kan indføres som andet end et ’sidste udvejs-tilbud’«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Fassov JL, Lundby L, Laurberg S et al. A randomized, controlled, crossover study of sacral nerve stimulation for irritable bowel syndrome. Ann Surg 2014;260:31-6.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer