Content area

|
|

Samme effekt af paracetamol og placebo på akutte lænderygsmerter

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Paracetamol er førstevalg til behandling af akut opståede lænderygsmerter, men evidensen for denne behandling er sparsom. Formålet med dette studie var at sammenligne effekten af regelmæssigt paracetamolindtag, indtag af paracetamol efter behov samt placebo på akutte lændesmerter.

Rekruttering til dette randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg foregik i primærsektoren og involverede 1.652 personer med akutte lændesmerter (min. moderat intensitet, ingen advarselssymptomer, varighed maks. seks uger). Disse blev i ratioen 1:1:1 allokeret til følgende grupper: 1) to tabletter paracetamol a 665 mg 3-4 gange dagligt, 2) 1-2 tabletter paracetamol a 500 mg op til fire gange dagligt eller 3) placebo. Behandlingen fortsatte maksimalt i fire uger, eller indtil der blev opnået bedring, defineret som smertescore 0-1 på en titrinsskala i minimum syv dage i træk. Opfølgning foregik efter en, to, fire og 12 uger.

Ved baseline var den gennemsnitlige smertescore 6,3 (standardafvigelse = 1,9). Mediantiden, indtil bedring blev opnået, var 17 dage (95% konfidens-interval (KI): 14-19 dage) for gruppe 1, 17 dage (95% KI: 15-20 dage) for gruppe 2 og 16 dage (95% KI: 14-20 dage) for gruppe 3 (hazard ratios: 0,99-1,05). Medianantallet af tabletter taget pr. deltager pr. dag var 4,0; 3,9 og 4,0 for hhv. gruppe 1, 2 og 3. Antallet af adverse events under behandlingen var ens for de tre grupper. Efter 12 uger havde 85% i gruppe 1, 83% i gruppe 2 og 84% i gruppe 3 opnået varig bedring.

Professor, overlæge Jes Bruun Lauritzen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Paracetamol har umiddelbart ingen fysiologisk eller biomekanisk effekt på low back pain, og som vist i aktuelle undersøgelse forventes derfor heller ingen effekt af paracetamol efter 12 uger. Paracetamol vil dog forventes at kunne give en klinisk mærkbar intermediær smertelindring i forløbet, om end smertescoren ikke reduceres til 0-1 på et tidligere tidspunkt sammenlignet med placebo”.

Williams CM, Maher CG, Latimer J et al. Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2014 Jul 23. pii: S0140-6736(14)60805-9 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer