Content area

|
|

Sammenhænge mellem hjernens serotonin 2A receptor- og serotonin-transporterbinding og personlighedsmæssig samt familiær risiko for affektiv sygdom

Forfatter(e)
Læge Vibe Gedsø Frøkjær: Forf.s adresse: Hegnsvej 62, DK-2850 Nærum. E-mail: mail@vibegf.dk Forsvaret finder sted den 11. juni 2008, kl. 14.00, Auditorium 2, Rigshospitalet. Bedømmere: Jeffrey Meyer, Canada, Jarmo Hietala, Finland, og Gunhild Waldemar. Vejledere: Gitte Moos Knudsen, Lars Vedel Kessing og Steen Gregers Hasselbalch.
###vp54095-1### Denne ph.d.-afhandling som udgår fra Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, relaterer hjernens serotonerge transmittersystem til personlighed og familiær risiko for udvikling af affektiv sygdom. Affektive sygdomme er hyppige. Livstidsrisikoen for at udvikle depression er mindst 10%, og depression optræder dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd. Den stærkeste risikofaktor for udvikling af affektiv sygdom er at have en førstegradsslægtning med sygdommen, men det er uklart, præcis hvad der betinger, at man rent faktisk udvikler en affektiv sygdom. Ufordelagtige ko...
Reference: 
Ugeskr Læger 2008;170(23):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Tural Alamdari | 15/08
1 Kommentar
af Julius Vindbjerg Nissen | 14/08
1 Kommentar
af Ulrich Fredberg | 14/08
1 Kommentar
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 13/08
3 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 06/08
4 kommentarer
af Gunvor Kramshøj Larsen | 04/08
28 kommentarer
af Olaf Bjarne Paulson | 03/08
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 02/08
4 kommentarer
af Christian Stefan Legind | 28/07
1 Kommentar