Skip to main content

Sensitivity to capsaicin in skin and airways in patients with symptoms elicited by odorous chemicals

Læge Helle Holst: FORF.S ADRESSE: Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, opgang 51, 1. sal, DK-2400 København NV. E-MAIL: hhol0029@bbh.regionh.dk FORSVARET FINDER STED: den 18. december 2009, kl. 15.00, Store Auditorium, Opgang 10, Gentofte Hospital, Gentofte. BEDØMMERE: Olle Löwhagen , Sverige, Lars Jelstrup Petersen og Asger Dirksen . VEJLEDERE: Jesper Elberling, Holger Mosbech og Lars Arendt-Nielsen .

18. mar. 2010
2 min

Ph.d.-afhandlingen er udgået fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital.

Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er betegnelsen for symptommanifestationer udløst af lave koncentrationer af almindeligt forekommende luftbårne kemiske stoffer. Patofysiologien er ukendt, men kunne involvere ændringer i det sensoriske nervesystem. Formålet med studierne var at undersøge, om aktivering af den capsaicinfølsomme nociceptor TRPV-1 ved bronkial- og intradermalprovokation er ændret hos patienter med MCS. Endvidere at vurdere om køn eller hormoncyklus influerer.

De bronkiale provokationsstudier blev gennemført med stigende capsaicinkoncentrationer indtil hostetærskel. Ved den intradermale provokation blev flare og erytemintensiteten (vha. polarisationsspektroskopi) kvantificeret. Sekundær hyperalgesi og temporal summation blev anvendt som markører for et abnormt, centralt, neurogent smerterespons.

Den bronkiale følsomhed var uafhængig af køn og hormoncyklus, men rapportering af nedre luftvejssymptomer var signifikant associeret med lavere hostetærskel hos patienterne. Associationen var uafhængig af astma og rygning. Det centrale neurogene smerterespons var signifikant større hos patienter med MCS end hos raske kontrolpersoner. Ophobning af smertesymptomer var særligt udtalt hos MCS-patienter, der samtidig rapporterede om andre kroniske lidelser. Flare og erytemintensiteten var ens i kontrol- og patientgrupper. Endelig var smerterespons signifikant større hos kvinder end hos mænd, men varierede ikke over cyklus.

Denne afhandling er den første af sin art, hvor man har fundet abnormt, centralt udløst, neurogent respons hos patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed. Disse fund kan være første skridt på vejen mod en mere mekanismeorienteret diagnose baseret på objektive kriterier.