Content area

|
|

Signifikant forskel på tallerkenpriserne i Hvidovre Hospitals kantine

Forfatter(e)
Oliver Djurhuus Tupper & Camilla Boslev Bårnes Lungemedicinsk Forskningsenhed, Hvidovre Hospital

Ugeskr Læger 2018;180:V70273

JULEARTIKEL 2018

Med i gennemsnit 200 arbejdsdage på et år indtages store dele af voksenpopulationens måltider på arbejdspladsen. De, der af diverse årsager ikke medbringer proviant fra hjemmet, må slå sig til tåls med den lokale kantines udbud. På Hvidovre Hospital (HVH) er der dels færdigpakkede salater og sandwich med en fast vægt, dels en daglig buffet med vægtbaseret betaling. Til transport af maden bruges der tallerkener af standardudformning i hvidt porcelæn. Vejningen foregår på en af to vægte, der er tilknyttet betalingsterminalen. Efter endnu en omgang prisstigninger [1] udformede vi en hypotese om, at der var betydelig forskel på: 1) tallerkenernes vægt og 2) resultaterne på de to vægte. Vores mål med dette studie var at kortlægge udsvinget af tallerkenernes vægt og overensstemmelsen mellem de to vægte.

METODE

Baseret på en powerberegning om en gennemsnitlig prisforskel på en kr. for en tallerken, etablerede vi et pilotstudie med i alt 50 tallerkener og de to vægte, der var til rådighed. Alle 50 tallerkener blev vejet først på vægt 1 og derefter på vægt 2. Vægtforskel i forhold til »forventet tallerkenvægt« og den tilhørende prisforskel blev noteret digitalt og opbevaret forsvarligt (Figur 1).

Ud fra pilotstudiet fik vi konstateret, at der ingen forskel var på målingerne imellem de to vægte. Vi lavede en ny powerberegning ud fra den gennemsnitlige prisforskel på +0,30 kr. fra pilotstudiet, hvilket angav en sample-størrelse på 138 tallerkener totalt (inklusive 50 tallerkener fra pilotstudiet). Efter vejning blev tallerkenerne viderebragt til forsvarlig rensning inden videre brug.

Statistiske beregninger blev lavet med SAS Enterprise Guide 7.1.

RESULTATER

Vores pilotstudie med 50 tallerkener viste en gennemsnitlig tallerkenpris på 0,32 kr. (95% konfidens-interval (KI): –0,07-0,72) og et interval på –2,99-2,76 kr. pr. tallerken (resultater ikke vist).

I det udvidede forsøg med i alt 138 tallerkener fandt vi en gennemsnitlig forskel på 0,35 kr. (95% KI: 0,12-0,58), medianforskel: 0,46 kr. (Tabel 1) og et interval på –3,57-2,76 kr. (Tabel 1).

Figur 2 viser forskellen i den mængde mad, man får for 30 kr., afhængigt af hvad tallerkenen vejer, hvad man faktisk får i gennemsnit, samt hvordan det forholder sig med den letteste og den tungeste tallerken.

DISKUSSION

Vi fandt overraskende, at man i gennemsnit betaler 35 øre for tallerkenen, hver gang man køber et måltid i kantinen. Med gennemsnitligt 200 arbejdsdage på et år vil man, såfremt man benytter kantinen på HVH hver dag, betale i gennemsnit 70 kr. om året til kantinen for fornøjelsen af at låne deres tidløse service. Hvis man er særdeles uheldig, kan man komme op på hele 552 kr. i tallerkenleje, hvis man beholder en af de tunge tallerkener. Omvendt hvis man er heldig at finde en af de lette tallerkner, kan man spare op mod 714 kr. om året i forhold til den forventede tallerken, hvilket svarer til 6.219 g mad om året. Hvilket alt andet lige må siges at være en betydelig sum.

Det var overraskende, at der ingen intervægtforskel var at finde. Dette viser, at kantinen har gjort deres arbejde med at kalibrere deres vægte ens, men desværre været mere lemfældige med deres valg af ensartede tallerkener.

Det vil være interessant, om resultatet kan påvirke den måde, den enkelte ansatte angriber det daglige frokostindkøb på. Vil flertallet være ligeglade med den potentielle daglige besparelse, eller vil folk begynde at gå på jagt efter de bedste tallerkener? Og kan det medføre flere sygedage blandt de af personalet, der vælger at bruge en fast tallerken, hvis deres opvaskehygiejne ikke lever op til kantinens. Endelig kunne det være interessant at gennemføre et randomiseret forsøg, hvor man kunne undersøge, om vægten hos ansatte, der blev tildelt en fast tallerken, ændrede sig over en given tid, afhængigt af om de fik en let eller en tung tallerken.

Konklusionen af dette studie er, at forfatterrækken har fundet deres faste tallerkener med en tallerkenpris på –3,57 kr.

 

Korrespondance: Oliver Djurhuus Tupper. E-mail: olivertupper@gmail.com

Antaget: 2. november 2018

Publiceret på ugeskriftet.dk: 10. december 2018

Interessekonflikter: ingen familiære eller økonomiske forbindelser til kantinen.

Reference: 
Ugeskr Læger 2018;180:V70273
Blad nummer: 

Oliver Djurhuus Tupper & Camilla Boslev Bårnes:

Christmas article. Significant difference in plate prices in the Hvidovre Hospital canteen

Ugeskr Læger 2018;180:V70273

INTRODUCTION: Following price hikes in the Hvidovre Hospital canteen and continual discussions concerning the unpredictability of meal prices we decided to examine, if there was a difference in the weight of canteen plates, and if the two available weight scales measured differently.

METHODS: We initially conducted a pilot study and weighed 50 plates twice, once on each weight scale connected to the cash register in the canteen. After an interim analysis and a new power calculation, we weighed an additional 88 plates, but on one scale only.

RESULTS: The pilot study showed an average plate price of 0.32 (95% confidence interval (CI): –0.07-0.72) DKK, and that the two available weight scales were calibrated the same. Following weighing of all 138 plates we found an average plate price of 0.35 (95% CI: 0.12-0.58) DKK, a median plate price of 0.46 DKK and a range of –3.57-2.76 DKK.

CONCLUSIONS: The average yearly plate rental cost of purchasing a meal at the canteen amounts to 70 DKK, if purchased every working day. The yearly plate rental cost may vary from –714 DKK, for the lightest plate, to 552 DKK for the heaviest plate. The authors recommend sticking to a light plate should you find one.

LITTERATUR

  1. https://intranet.regionh.dk/ahh/nyheder/Sider/Mere-groent-og-to-go-men-hoejere-priser-i-kantinen.aspx?rhKeywords=kantine+priser (25. nov 2018).

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer