Content area

|

Sjælden årsag til ikterus og mavesmerter

Autoimmun pankreatitis kan føre til obstruktiv ikterus og fokale forandringer i pancreas, hvilket kan mistolkes som cancer.
En forstørret pancreas med antydningsvis opladning omkring.
Forfatter(e)
Redaktionen

Autoimmun pankreatitis er en sjælden, fibroinflammatorisk sygdom, som inddeles i en type 1, som er en del af immunglobulin G4-relateret sygdom, og type 2, som er en pancreasspecifik sygdomsenhed. I statusartiklen beskriver Petersen og Schaffalitzky de Muckadell epidemiologien, diagnostikken, differentialdiagnoserne og behandlingen. Forfatterne konkluderer, at behandlingen, som primært omfatter glukokortikosteroid eventuelt suppleret med rituximab, bør varetages på højtspecialiserede afdelinger.

Læs statusartikel
Autoimmun pankreatitis
Benjamin Petersen & Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

Right side