Content area

|
|

Stigende incidens af død forårsaget af alkohol under coronapandemien

Ved begyndelsen af coronapandemien blev der rejst en tidlig bekymring for individers adfærd og misbrug under en nedlukning. Et amerikansk studie har påvist en 25% øgning i død som følge af alkohol i 2020.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Kriser, store som små, kan medføre øget misbrug. Tidligt i coronapandemien blev der også rejst en bekymring for øget alkoholforbrug med mulig øget sygdom og død til følge. Et nyt studie har indsamlet data fra dødsattester i 2019 og 2020 i USA. Studiet viser en klar øgning i dødsfald, hvor alkoholmisbrug er angivet i dødsattesten. Øgningen var særligt udtalt hos folk i aldersgruppen 35-44 år.

Professor, dr.med. Ulrick Becker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, kommenterer: »Det er vanskeligt at vurdere den type af studier, fordi vi ikke kender validiteten af de indrapporterede diagnoser – især ikke under en pandemi. Det er uklart, om den kausale sammenhæng er den samme før og under pandemien. Det er også vanskeligt at overføre resultaterne til en dansk kontekst. Et dansk studie har for nylig vist, at danske unge drak mindre under den første COVID-nedlukning. Herudover viser Den Nationale Sundhedsprofil 2021, at alkoholforbruget var faldende under COVID-pandemien for både mænd og kvinder og i alle aldersgrupper – dog mest blandt de unge, mens de, der var over 75 år, havde et lidt stigende forbrug. Den samme tendens blev observeret for såvel »binge drinking« (fem eller flere genstande ved en enkelt lejlighed) og for andelen, der drak ti genstande eller mere ugentligt. Det faldende forbrug fortsatte tendensen over de sidste mange år.
Under nedlukningerne blev salget på udskænkningsstederne reduceret til nul, og studier i andre lande har vist, at detailsalget samtidig steg, men der er også blandende resultater, og generelt er resultaterne ikke entydige – mange ændrede alkoholvaner under COVID – både i opadgående og i nedadgående retning.

White AM, Castle I-JP, Powell PA et al. Alcohol-related deaths during the COVID-19 pandemic. JAMA 2022;327:1704-1706.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Christina Hjørnet Kamper | 28/06
3 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 26/06
5 kommentarer
af Peter Søndergaard | 25/06
1 Kommentar
af Andreas Gothardt Lundh | 24/06
1 Kommentar
af Claus Mathias Harbeck | 23/06
5 kommentarer