Content area

|
|

Større dødelighed for personer, som i barndommen har mistet en forælder

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

3-4% af børn og unge i højindkomstlande oplever at miste en eller begge forældre. Man ved, at tab af en ægtefælle eller et barn er associeret med en øget mortalitet, men det er uvist, hvorvidt dette også gælder personer, som før det fyldte 18. år mister en eller begge forældre. Formålet med dette skandinaviskbaserede registerstudie var at undersøge dette.

I kohorten indgik alle personer født i Danmark i 1968-2008 (n = 2.789.807), i Sverige i 1973-2006 (n = 3.380.301) og i Finland i 1987-2007 (n = 1.131.905, 89% af fødselskohorten). I alt var der 189.094 (2,6%), som havde oplevet at miste en forælder før det fyldte 18. år; mortaliteten for denne gruppe var øget med 50% (mortalitetsrateratio (MRR) = 1,50 (95% konfidens-interval (KI): 1,43-1,58). For personer, hvis forældre havde lidt en unaturlig død, var mortaliteten øget med 84% (MRR = 1,84 (95% KI: 1,71-2,00)). Subgruppeanalyser viste blandt andet, at en forælders selvmord medførte en MRR for naturlig død på 1,65 (95% KI: 1,36-2,01) og en MRR for unaturlig død på 2,26 (95% KI: 1,95-2,61). MRR var 1,33 (95% KI: 1,24-1,41), hvis forælderen var død af naturlige (sygdomsbetingede) årsager. Demografiske faktorer, obstetriske forhold, barnets alder ved tab, forælderens alder ved død og dødsårsag havde ingen signifikant indflydelse på fundne mortalitetsrater.

Professor, overlæge Kerstin von Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg, kommenterer: ”Tidlig død af en forælder før 18-årsalderen er associeret med præmatur død hos børnene. Endvidere er forældres død forårsaget af psykisk sygdom og gennem selvmord associeret med den højeste generelle mortalitetsrate hos børn. De foreliggende data understreger vigtigheden af en tidlig indsats hos børn af forældre med psykisk lidelse, især en opfølgning efter forældrenes naturlige død eller selvmord. Dette vil kunne bidrage til bedre psykisk og somatisk sundhed hos en stor gruppe i den unge befolkning”.

Li J, Vestergaard M, Cnattingius S et al. Mortality after parental death in childhood: a nationwide cohort study from three nordic countries. PLoS Med 2014;11:e1001679.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer