Content area

|
|

Stor gevinst ved vaccination mod HPV-infektion

Data på 60 mio. HPV-vaccinerede viste 50-80% reduktion i HPV-infektion, 50-65% reduktion for kønsvorter, og 30-50% reduktion for celleforandringer.

Forfatter(e)
Redigeret af Thomas Benfield, tlb@dadlnet.dk

Et opdateret systematisk review og en metanalyse af 60 mio. individer med otte års followuppostvaccination viste, at der var en betydelig effekt af vaccination mod HPV på forekomsten af både infektion, kønsvorter og forekomsten af celleforandringer. Analysen inkluderede 65 studier fra 14 højindkomstlande. Vaccinationseffekten var størst i lande med høj vaccinationsdækning og i de lande, hvor flere aldersgrupper blev vaccineret. Blandt 13-19-årige piger reducerede vaccination prævalensen af HPV 16 og 18 med 83% og af kønsvorter med 67%. Forekomsten af kønsvorter blev reduceret med 31-54% blandt yngre kvinder. Blandt 15-19-årige piger og 20-24-årige kvinder faldt prævalensen af cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) med hhv. 51% og 31%. Som udtryk for flokbeskyttelse faldt forekomsten af kønsvorter både blandt 15-19-årige drenge (51%) og 20-24-årige mænd (31%).

Professor Susanne Krüger Kjær, Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet, kommenterer: »Disse resultater er vigtige, da de endnu en gang dokumenterer den beskyttende effekt af HPV-vaccination over for de forskellige trin i naturhistorien gående fra infektionen med HPV-typer, der forårsager cervixcancer, til de sværeste celleforandringer på cervix: CIN2+, hvor sidstnævnte er det umiddelbare forstadie til cervixcancer. Yderligere er dette ”real world”-resultater, som peger på vigtigheden af at vaccinere multiple fødselsårgange, når HPV-vaccination implementeres i et land, da dette medfører en hurtigere og større beskyttende effekt. Danmark og Australien startede med vaccination af flere fødselsårgange og har været nogle af de lande, der har set en hurtigt indsættende effekt af HPV-vaccination«.

Drolet M, Bénard É, Pérez N et al, on behalf of the HPV Vaccination Impact Study Group. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2019;394(10197):497-509.

Interessekonflikter. SKK har modtaget honorar for foredrag og Scientific Advisory Board-deltagelse fra Merck og har modtaget forskningsmidler gennem ansættelsesstedet fra Merck.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer