Content area

|
|

Stor prominens i svælget

Forfatter(e)
Sanne Høxbroe Michaelsen1 & Lisbeth Høgedal2
1) Øre-, næse- og halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital 2) Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital


Ugeskr Læger 2019;181:V70136

En 78-årig mand blev tilset af den vagthavende øre-næse-hals-læge pga. mistanke om en absces i svælgets bagvæg. Patienten var afebril og havde ikke almen sygdomsfølelse, halssmerter, synkebesvær eller åndenød. Vejrtrækningen var lydløs, og han fremstod upåvirket.
I cavum oris så man en tydelig frembuling af svælgets bagvæg bag uvula. Prominensen var ved palpation uøm og hård som knogle. Den overliggende slimhinde var reaktionsløs. Ved en fleksibel faryngo-laryngoskopi genfandt man prominensen bag uvula og en lignende reaktionsløs prominens i rhinopharynx. If. journalen havde patienten kendt diffus idiopatisk skeletal hyperostose (DISH), og hans gamle CT-billeder viste
hyperostose svarende til de observerede prominenser i svælget.

DISH er kendetegnet ved ossifikation af hæftet af
ligamenter, ledkapsler og sener på knogler [1]. Svælgmanifestationer skyldes hyperostose af den cervikale del af det anteriore longitudinale ligament og kan
i udtalte tilfælde medføre dysfagi eller luftvejsforsnævring [2]. Flertallet af patienterne er dog asymptomatiske og behøver ingen behandling [3].

Korrektur: Sanne Høxbroe Michaelsen.
E-mail: sanne.hoxbroe.michaelsen@rsyd.dk

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 11. marts 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2019;181:V70136
Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. Mazieres B. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (Forestier-Rotes-Querol disease): what's new? Joint Bone Spine 2013;80:466-70.

  2. Verlaan JJ, Boswijk PF, de Ru JA et al. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis of the cervical spine: an underestimated cause of dysphagia and airway obstruction. Spine J 2011;11:1058-67.

  3. Mader R, Verlaan JJ, Buskila D. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: clinical features and pathogenic mechanisms. Nat Rev Rheumatol 2013;9:741-50.

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer