Skip to main content

Strålefremkaldt kardiovaskulær sygdom

Systematisk review af litteraturen konkluderer, at også mindre doser af ioniserende stråling end dem, som anvendes til kræftbehandling, øger den kardiovaskulære risiko.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange,plange@dadlnet.dk 

11. maj 2023
2 min.

Det er velkendt, at høje stråledoser, som anvendes til kræftbehandling, kan skade hjertet. Nyt systematisk review analyserer litteraturen med fokus på mulige, skadelige, kardiovaskulære effekter af stråling i forskellige doser, herunder mindre doser, som anvendes til diagnostik, og de doser, som personalet på røntgenafdelinger og nuklearmedicinske afdelinger udsættes for. Ud fra en litteraturliste på 15.098 artikler og abstracts identificerede forfatterne 93 artikler, som blev anvendt i metaanalysen. Forfatterne konkluderer, at også mindre stråledoser øger risikoen for hjertesygdom og stroke. De estimerer, at udsættelse for en stråledosis på 1 Gy af 100 personer kan føre til 2-4 ekstra, kardiovaskulære dødsfald i løbet af de pågældendes levetid.

Overlæge Kirsten Melgaard Nielsen, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Belysning af risiko ved stråledosis, selv i lave doser, er af tiltagende vigtighed, idet diagnostisk CT, invasive undersøgelser med røntgengennemlysning og andre billeddiagnostiske undersøgelser anvendes i stigende grad og gentagne gange hos den samme patient. En potentiel strålepåvirkning kan vise sig årtier efter, og det er derfor vanskeligt at påvise kausalitet. Heterogenitet i de analyserede studier, der indgår i metaanalysen, kan være næsten umulig at gennemskue. Derudover er sådanne studier behæftet med bias af forskellig grad. Blandt medicinsk personale har interventionelle kardiologer den højeste eksponering pr. indbygger pr. år for ioniserende stråling, som er 2-3 gange større end radiologernes og med kendt, øget risiko for katarakt, hoved-hals-cancer, hudlæsioner, hypertension og dyslipidæmi. God røntgenhygiejne med brug af dosimetri og beskyttelse mod røntgenstråling er vigtig blandt alle faggrupper, som udsættes for ioniserende stråling – jo mindre dosis jo bedre. Det er altid vigtigt at opveje fordele og ulemper ved forskellige diagnostiske test – især hos børn/unge, som har højere følsomhed for bestråling«.

Interessekonflikter KMN har undervist for Pfizer, Bayer og Novartis.