Skip to main content

Strictura urethrae

Helle Lykkeskov Andersen: Helle Lykkeskov Andersen
2. nov. 2005
02 min

An experimental study in the male rabbit

Ph.d.-afhandlingen, der er udgået fra Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Aarhus Universitet, er et dyreeksperimentelt studie bestående af tre arbejder med formålet at: 1) beskrive de biomekaniske egenskaber, histologien og den totale kollagenmængde i hankaninens urethra anterior, 2) evaluere, om den biomekaniske undersøgelse havde indflydelse på urethras biomekaniske egenskaber, 3) udvikle en dyremodel med striktur i urethra og 4) undersøge, om somatostatinanalogen lanreotid havde indvirkning på strikturudviklingen i modellen.

I arbejde 1 blev metoden impedansplanimetri benyttet til at opnå oplysninger om de biomekaniske parametre luminalt tværsnitsareal (CSA), CSA-distensibilitet og cirkumferentiel tension-strain-relation af hankaninens urethra anterior. Desuden blev histologien og kollagenmængden i vævet beskrevet. Den biomekaniske undersøgelse ændrede både de biomekaniske egenskaber og histologien af urethra, men ikke den totale kollagenmængde.

I arbejde 2 blev strikturer i urethra udviklet ved at foretage en resektion på overgangen mellem pars spongiosa og pars bulbosa. CSA af strikturerne reduceredes til omkring det halve af CSA af det normale urinrør.

I arbejde 3 konstateredes det, at lanreotid administreret subkutant fra to dage før til 12 dage efter resektionen ikke havde indvirkning på udvikling af strikturer i modellen. I arbejdet blev CSA, tension-strain-relationen, histologien og kollagenmængden af de inducerede strikturer beskrevet.

Den beskrevne metode til produktion af strikturer i urethra på hankaninen kan i fremtiden benyttes til afprøvning af forskellige stoffers, fx vækstfaktorers og vækstfaktorinhibitorers, indflydelse på strikturudviklingen i modellen.

Forf.s adresse: Himmelbjergvej 47, Laven, 8600 Silkeborg.

E-mail: hlandersen@dadlnet.dk

Forsvaret finder sted den 30. april 2002, kl. 14.00, auditorium B, Skejby Sygehus, Århus.

Bedømmere: Hans Colstrup, Jørgen Kvist Kristensen og Klaus Møller-Ernst Jensen.

Vejledere: Jens Christian Djurhuus, Thomas Ledet og Hans Ørskov.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen