Skip to main content

Synbiotika nedsætter risikoen for neonatal sepsis

En indisk undersøgelse af peroral synbiotikum indeholdende mælkesyrebakterier givet sammen med et oligosakkarid viser en ca. 40% reduktion af forekomsten af neonatal sepsis.

Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

30. aug. 2017
2 min.

I alle lande, men især i ulandene, er sepsis en vigtig dødsårsag i neonatalperioden. Tilstanden er svær at forebygge. I tidligere studier rettet mod sepsismediatorer har man ikke påvist effekt, mens amning og antiseptika påført navlestumpen har en vis effekt. En stor undersøgelse omfattende ca. 4.500 børn fra 149 landsbyer i Indiens Odishaprovins, hvor man har undersøgt effekten af et peroralt synbiotikum bestående af Lactobacillus plantarum (probiotikum) i kombination med fructooligosakkarid (præbiotikum), som blev givet til det nyfødte barn over syv doser, er netop blevet publiceret i tidsskriftet Nature. Undersøgelsen viser, at indtagelse af synbiotikum var associeret med ca. 40% lavere risiko for udvikling af sepsis end indtagelse af placebo.

Ph.d.-studerende Sebastian von Huth, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, og professor Oluf Borbye Pedersen, Metabolismecentret, Københavns Universitet, kommenter: »Dette velgennemførte dobbeltblindede, randomiserede studie understreger det komplekse samspil mellem tarmens mikrobiota og kroppens øvrige organsystemer. Forfatterne viser, at synbiotikuminterventionen signifikant reducerer forekomsten af neonatal sepsis, bakteriæmi og nedre luftvejsinfektioner. Synbiotikuminterventionen var godt tålt og uden væsentlige bivirkninger og anslås at koste 6-7 kr. pr. behandling. Forfatterne viste ikke, hvorledes tarmmikrobiota ændres under behandlingen, og studiet forklarer således ikke den immunologiske baggrund for den lavere forekomst af disse infektioner i behandlingsgruppen. Fremtidige forsøg kan forhåbentlig kaste mere lys over dette. Om synbiotikabehandling har en plads i forebyggelsen af neonatal sepsis i den vestlige verden er ligeledes uvist«.

Panigrahi P, Sailajanadandan P, Nanda NC et al. A randomized synbiotic trial to prevent sepsis among infants in rural India. Nature 2017 (doi:10.1038/nature23480).

Interessekonflikter: ingen.