Skip to main content

Syrepumpehæmmere ser ikke ud til at give lungebetændelse

Farmakoepidemiologisk undersøgelse viser, at der ikke er årsagssammenhæng mellem syrepumpehæmmere og samfundserhvervet pneumoni.

Peter lange, plange@dadlnet.dk

19. dec. 2016
2 min.

Brugen af syrepumpehæmmere (PPI) er i tidligere undersøgelser blevet relateret til øget risiko for pneumoni. Det biologiske rationale bag risikoøgningen kunne være, at hæmning af mavesyreproduktionen leder til mere udtalt vækst af bakterier i svælget, hvilket fører til aspiration af bakterier til lungerne og dermed infektion. I en netop publiceret undersøgelse i BMJ, som er baseret på den engelske almen praksis-database (Clinical Practice Research Datalink) identificerede man ca. 160.000 nye brugere af PPI og konkluderede, at der er en association mellem anvendelsen af disse medikamenter og pneumoni, men at denne association skyldes underliggende risikofaktorer hos patienterne og ikke selve PPI-behandlingen. Overlæge Reimar W. Thomsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital kommenterer: »En grundlæggende udfordring i farmakoepidemiologiske studier er confounding by indication. Syrepumpehæmmere gives af en årsag, nemlig til personer med øget risiko for mavesår og refluks, der i sig selv kan øge risikoen for pneumoni. Et studie fra Region Midtjylland har desuden vist, at borgere, der bruger syrepumpehæmmere, er mere overvægtige, har mere komorbiditet og ryger betydeligt mere end ikkebrugere, præcis som man fandt i BMJ-studiet. I observationelle studier kan det være svært at justere fuldt ud for disse forskelle. Her kan selvkontrollerede studiedesign være smarte, hvor patientens egen sygdomsrisiko før opstart af medicinen bruges som sammenligning. Pneumonirisikoen var lige stor før og efter PPI-opstart! BMJ-studiet illustrerer godt, at epidemiologi ikke er for amatører. Studiet viser også styrken af sundhedsdata indsamlet i almen praksis – i dette tilfælde om pneumoni – til at belyse meget vigtige spørgsmål, f.eks. om lægemiddelsikkerhed. Så det er væsentligt vi får løst dataudfordringerne i Danmark, så almen praksis igen kan komme på sporet rent forskningsmæssigt«.

Othman, F, Crooks CJ, Card TR. Community acquired pneumonia incidence before and after proton pump inhibitor prescription: a population based study. BMJ 2016;355:i5813.

Interessekonflikter: ingen.