Content area

|
|

Telemedicinsk løsning kan forbedre accelererede patientforløb ved kolorektalcancerkirurgi

I et randomiseret klinisk studie med patienter, der gennemgik minimalt invasiv kolorektalcancerkirurgi i et accelereret patientforløb, kunne tillæg af telemedicinsk opfølgning medføre forkortet indlæggelsesvarighed.

Forfatter(e)
Redigeret af Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

Implementering af accelererede patientforløb (ERAS) har medført mange fordele for patienter, der gennemgår cancerkirurgi. Indførelsen af ERAS har medført forkortet indlæggelsesvarighed, nedsat risiko for infektiøse komplikationer og reducerede udgifter. Der er potentielt en mulighed for yderligere at forbedre ERAS ved kolorektalcancerkirurgi ved at indføre et telemedicinsk opfølgningsprogram på udskrivelsestidspunktet.

Bednarski et al fra MD Anderson Cancer Center undersøgte patienter, der skulle have foretaget kolorektalcancerkirurgi via en minimalt invasiv procedure og uden planlagt stomianlæggelse. Der blev randomiseret 30 patienter (14 i telemedicinarmen og 16 i kontrolarmen). Det primære outcome var indlæggelsesvarighed i løbet af de første 30 dage postoperativt. Indlæggelsesvarigheden var mediant 28,3 timer (23,7-43,6 timer) i telemedicinarmen og 51,5 timer (43,8-67,0 timer) i kontrolarmen. Der var ingen forskel på komplikationer i de to grupper eller i quality of life score, smerter eller patienttilfredshed.

Overlæge, dr.med. Steffen Rosenstock, Hvidovre Hospital, vurderer: »Dette lille, men veldesignede prospektive studie bekræfter primært, at det er muligt at udskrive patienter efter elektiv kolorektalkirurgi inden for første postoperative dag. Om anvendelsen af telemedicin har bidraget til at nedbringe indlæggelsestiden, er dog svært at vurdere. Anvendelsen af telemedicin er i kraftig vækst og indgår som et vigtigt punkt i principperne for nærhedsfinansiering, og emnet har stor politisk bevågenhed. Der mangler større og mere langsigtede studier, hvor man ser på, om brugen af telemedicin nedsætter hospitalsinfektionsrater og udgør et reelt besparelsespotentiale«.

Bednarski BK, Nickerson TP, You YN et al. Randomized clinical trial of accelerated enhanced recovery after minimally invasive colorectal cancer surgery (RecoverMI trial). Br J Surg 19. jun 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer