Skip to main content

Telemedicinsk understøttet gangtræning ved underekstremitetsiskæmi

Telefonisk coaching og brugen af aktivitetsmonitor forbedrede ikke gangdistancen hos patienter med perifer arteriesygdom

Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk
3. maj 2018
02 min

Ca. 50.000 danskere har kronisk beniskæmi. Den ikkekirurgiske behandling omfatter superviseret gangtræning, rygestop (hvor det er relevant) samt medicinsk behandling med trombocythæmmere og statiner. Superviseret gangtræning har dokumenteret effekt på gangdistancen, men kræver hyppige klinikbesøg. En ny undersøgelse søger at belyse, om telemedicinsk træning, som omfatter anvendelse af en bærbar aktivitetsmonitor og telefonisk rådgivning, kan erstatte superviseret træning. To hundrede patienter med kronisk beniskæmi blev randomiseret til enten usual care (som ikke omfattede træning eller coaching) eller intervention med ugentlige besøg i de første fire uger efterfulgt af otte måneder med hjemmetræning med bærbar aktivitetsmonitor og telefonisk coaching. Det skuffende resultat viste, at hverken seksminuttersgangtest eller specifik helbredsrelateret livskvalitet var signifikant forskellig imellem de to grupper efter ni måneders opfølgning (seksminuttersgangdistance steg med 5 m i den telemedicinske gruppe og med 14 m i kontrolgruppen).

Professor Kim Houlind Syddansk Universitet kommenterer: "Superviseret gangtræning er en effektiv behandling af claudicatio, men er ikke til rådighed ret mange steder, hverken internationalt eller i Danmark. De færreste patienter har tilstrækkelig indre motivation til at gennemføre et effektivt program på egen hånd. Åben eller endovaskulær operation er mulig, men risikoen for komplikationer er betydelig, og behandlingen giver ikke den generelle bedring af respiration og kredsløb, som kan opnås ved superviseret gangtræning. Selvom superviseret gangtræning i sig selv er vist at være omkostningseffektivt fra et samfundsperspektiv, afprøver investigatorerne i det aktuelle studium et billigere og mindre intensivt program, hvor en del af sessionerne erstattes med telefonsamtaler. Dette viser sig ineffektivt på gangdistancen, ligesom aktivitetsmonitormålinger afslører, at interventionsgruppen faktisk ikke er mere fysisk aktiv end kontrolgruppen. Det er derfor fortsat vigtigt, at kommunerne arbejder hen imod at stille reelle superviseret gangtræningstilbud til rådighed for borgerne, nær deres hjem”.

McDermott MM, Spring B, Berger JS et al. Effect of a home-based exercise intervention of wearable technology and telephone coaching on walking performance in peripheral artery disease. JAMA 2018; 319:1665-76.

Interessekonflikt: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen