Content area

|
|

Tidlig behandling med neutraliserende SARS-CoV-2-antistoffer til risikopatienter

Interimanalyse af igangværende studie viser, at en enkelt infusion af det neutraliserende antistof sotrovimab til nylig smittede risikopatienter signifikant reducerer risikoen for sygdomsprogression.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

I løbet af COVID-19-pandemien er forskellige typer behandling blevet undersøgt. Præspecificeret interimanalyse af et igangværende randomiseret studie, hvor man sammenligner effekt af det neutraliserende SARS-CoV-2-antistof sotrovimab med placebo på sygdomsprogression, er netop blevet publiceret. Studiet inkluderer næsten 600 ambulante patienter med nylig påvist infektion (< 5 dage fra symptomdebut), som alle havde mindst én risikofaktor for at udvikle alvorligt sygdomsforløb (diabetes, fedme, svær kronisk nyre-, hjerte- eller lungesygdom). De blev randomiseret til enten sotrovimab eller placebo og fulgt i 29 dage med hensyn til risikoen for hospitalsindlæggelse eller død. Forfatterne rapporterer, at risikoen for progression var nedsat med 85% i gruppen, som fik den aktive behandling.

Professor overlæge Jan Gerstoft, Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »Det monoklonale antistof stammer fra en patient med SARS-1, der targeterer en konserveret region af spikeproteinet og har ændringer i fc-delen, der skulle medføre en længere halveringstid. Studiet flugter fint med en lang række studier, der viser, at behandling med monoklonale antistoffer og antivirale lægemidler har en stor relativ risiko-reduktion på mellem 0,85 og 0,5 for hospitalisering eller død, hvis de gives tidligt i sygdomsforløbet til ikkeindlæggelseskrævende patienter med stor risiko for et alvorligt forløb. Samtidig er den absolutte risiko-reduktion på 2-6%, men det kan være svært at identificere relevante patienter tidligt nok i forløbet. Samtidig er behandlingerne primært testet på ikkevaccinerede populationer, hvilket giver problemer med at overføre resultaterne til en overvejende vaccineret dansk befolkning. Sotrovimab har været i brug i Danmark igennem de sidste 4 mdr., hvor det primært har været brugt til højrisikopatienter, som ikke er i stand til at respondere på vaccinerne. Inden for de næste måneder forventes effektive tabletbehandlinger at blive tilgængelige. Hvorledes logistikken omkring behandlingerne bliver er uafklaret – men det er klart at, i.v.-behandling til et større antal ambulante patienter er krævende. Pågående studier undersøger derfor, om sotrovimab kan gives intramuskulært«.

Gupta A, Gonzalez‑Rojas Y, Juarez E et al. Early treatment for Covid-19 with SARS-CoV-2 neutralizing antibody sotrovimab. N Engl J Med 2021;385:1941-50.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Karen Flink Konstantin-Hansen | 25/01
3 kommentarer
af Claus Peter Hovendal | 24/01
1 Kommentar
af Tommy Hindenburg | 24/01
6 kommentarer
af Pia Herltoft Madsen | 20/01
15 kommentarer