Content area

|
|

Tidlig identifikation af personer med høj risiko for vægtøgning

Overvægt kan forebygges. Et nyt studie fra England viser, at risiko for kommende overvægt især findes ved ung alder, og at risikoen i mindre grad findes gennem socioøkonomiske betragtninger.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

At forebygge overvægt kræver en særlig indsats i forhold til personer med øget risiko. Indtil videre er vores viden om risiko for overvægt som funktion af alder, køn, etnicitet, geografisk område og socioøkonomisk status ikke afklaret. Et nyt studie med mere end ni millioner BMI-målinger hos mere end to millioner individer viser, at alder er den dominerende risikofaktor. Forfatterne foreslår derfor, at der iværksættes særlige tiltag med fokus på netop denne gruppe.

Sigrid Bjerge Gribsholt, 1. reservelæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, kommenterer: »Det engelske studie baserer sig på målinger af BMI foretaget i almen praksis. BMI-målingerne blev trukket fra patienternes elektroniske journal ved inklusionstidspunktet efter henholdsvis et, fem og ti år. På baggrund af det beregnede forfatterne risikoen for at flytte sig fra en BMI-kategori til en anden: undervægt, normalvægt, overvægt og svær overvægt klasse 1, 2 og 3, afhængig af alder, køn, socioøkonomisk status, etnicitet og geografisk region. Studiet fandt, at yngre personer på 18-24 år havde en langt større risiko for at gå fra normalvægt til overvægt efter tiårsopfølgning sammenlignet med ældre aldersgrupper. De 18-24-årige med normalvægt havde en absolut risiko på 37% for at udvikle overvægt, mens de 65-74-årige havde en absolut risiko på 24% svarende til en oddsratio på 4,2. I studiet fandt man også en næsten lige så høj risiko for at gå fra overvægt til svær overvægt klasse 1 og 2 og for at gå fra overvægt klasse 1 og 2 til overvægt klasse 3. Studiet viste derudover, at personer fra en lav socialklasse havde en større risiko for at stige i BMI-kategori end personer fra høj socialklasse, dog havde socialklasse en væsentlig mindre betydning end alder. Studiet understreger igen vigtigheden af forebyggelse af overvægt blandt unge på et samfundsmæssigt plan. Tidlig udvikling af overvægt giver risiko for tidlig udvikling af følgesygdomme og komplikationer. I modsætning til mange tidligere studier tager dette studie også højde for socioøkonomisk status og påviser en sammenhæng mellem lav socioøkonomisk status og udvikling af overvægt, hvilket er et relevant bidrag til debatten om håndtering af overvægt. Der er dog også visse svagheder ved studiet. Som forfatterne selv pointerer, må man overveje, om patienter, som bliver vejet i almen praksis, kan sidestilles med personer, som ikke bliver vejet i almen praksis, idet der kan være forskelle i fysisk og mental sundhed på dem, der søger læge, og dem, der ikke gør. Derudover var det kun 52% af patienterne, der havde to målinger inden for et år«.

Katsoulis M, Lai AG, Diaz-Ordaz K et al. Identifying adults at high-risk for change in weight and BMI in England: A longitudinal, large-scale, population-based cohort study using electronic health records. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:681-94.

Interessekonflikter ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer