Content area

|
|

Tilskud til lægemidler

Forfatter(e)
Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 15. november 2010 ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(R-03-BA-07) Asmanex Twisthaler inhalationspulver*, 2care4 ApS

(G-04-CB-02) Avidart kapsler*, Singad Pharma ApS

(J-01-FA-10) Azithromycin »Stada« pulver til oral suspension*, PharmaCoDane ApS

(D-06-BX-01) Metronidazol »2care4« creme*, 2care4 ApS

(B-01-AC-07) Persantine Retard depotkapsler*, Orifarm A/S

(R-03-DC-03) Singulair Paediatric tyggetabletter*, Orifarm A/S

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

Ændring af tilskudsstatus

En række lægemidler til behandling af dyspepsi og hypertension/hjerte-kar sygdomme (angiotensin-II antagonister og reninhæmmer) mister generelt tilskud pr. 15. november 2010.

Der kan læses mere om ændringerne på vores hjemmeside:

Dyspepsi

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/mavesaarsmedicin

Hjerte-kar-lægemidler

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/hjerte-karmedicin-2

Klausuleringsteksten for håndkøbslægemidler med indhold af omeprazol (i styrken 10 mg i pakningsstørrelserne til og med 56 stk.) er ændret fra Ulcus duodeni. Ulcus ventriculi. Refluksøsofagitis. Zollinger-Ellisons syndrom til Symptomatisk gastroøsofageal reflukssygdom.

Klausuleringsteksten for håndkøbslægemidler med indhold af lansoprazol(i styrken 15 mg i pakningsstørrelserne til og med 56 stk.) er ændret fra Ulcus duodeni. Ulcus ventriculi. Refluksøsofagitis. Zollinger-Ellisons syndrom. Gastroskopisk verificeret Helicobacter pylori -associeret ulcus i kombination med antibiotika til Symptomatisk gastroøsofageal reflukssygdom.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 15. november 2010.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2011;173(4):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar