Content area

|
|

Tilskud til lægemidler

I medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 63 af 24. januar 2000 om medicintilskud meddeler Lægemiddelstyrelsen, at følgende lægemidler per 18. marts 2002 optages på fortegnelsen over lægemidler, hvortil der ydes generelt tilskud efter sygesikringslovens § 7:

(G-03-FA-01) Kliogest tabletter*

(C-03-BA-11) Indacar tabletter*

(G-03-FB-05) Estracomb depotplastre*

(R-03-AK-06) Seretide inhalationspulver*

(N-06-AB-05) Paroxetin »ratiopharm« tabletter*

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

(R-01-AD-01) Beconase næsespray*

gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om social pension eller til personer, der lider af en varig lidelse, der kræver fortsat behandling med lægemidlet.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 18. marts 2002.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(16):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar