Skip to main content

Tilskud til lægemidler

2. nov. 2005
01 min

I medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 63 af 24. januar 2000 om medicintilskud meddeler Lægemiddelstyrelsen, at følgende lægemidler per 18. marts 2002 optages på fortegnelsen over lægemidler, hvortil der ydes generelt tilskud efter sygesikringslovens § 7:

(G-03-FA-01) Kliogest tabletter*

(C-03-BA-11) Indacar tabletter*

(G-03-FB-05) Estracomb depotplastre*

(R-03-AK-06) Seretide inhalationspulver*

(N-06-AB-05) Paroxetin »ratiopharm« tabletter*

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

(R-01-AD-01) Beconase næsespray*

gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om social pension eller til personer, der lider af en varig lidelse, der kræver fortsat behandling med lægemidlet.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 18. marts 2002.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen