Content area

|
|

Tilskud til lægemidler

I medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 63 af 24. januar 2000 om medicintilskud meddeler Lægemiddelstyrelsen, at følgende lægemidler per 26. november 2001 optages på fortegnelsen over lægemidler, hvortil der ydes generelt tilskud efter sygesikringslovens § 7:

(N-03-AX-12) Gabapentin »DuraScan«, kapsler*

(N-06-AB-05) Deroxat, filmovertrukne tabletter

(EuroPharmaDK)*

(A-07-AC-13) Elocon, creme (EuroPharmaDK)*

(N-03-AX-12) Gabapentin »Paranova«, kapsler*

(C-08-CA-01) Norvadipin, tabletter (Paranova)*

(N-03-AX-12) Gabapentin »Pfizer«, tabletter*

(M-01-AB-05) Diclofenac ratiopharm Rapid, tabletter*

(N-03-AX-12) Gabapentin »UNP«, kapsler*

(R-03-AC-02) Salbudan, inhalationsspray

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 26. november 2001.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(03):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar