Content area

|
|

Tilskud til lægemidler

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 1. december 2008 ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(M-01-AE-01) Burana tabletter*, Orion Corporation

(N-06-BA-04) Citalopram »BMM Pharma« tabletter*, BioPhausia A/S

(C-09-AA-04) Coversyl Arginine tabletter*, EuroPharmaDK ApS

(C-09-BA-04) Coversyl Arginine Plus tabletter*, EuroPharmaDK ApS

(N-06-AB-03) Fluoxetin »BMM Pharma« tabletter*, BioPhausia A/S

(A-10-BH-01) Januvia tabletter*, Orifarm A/S

(A-10-BH-01) Januvia tabletter*, PharmaCoDane ApS

(J-01-CA-08) Penomax tabletter*, Orion Corporation Orion Pharma

(C-09-AA-04) Prestarium tabletter*, 2care4 ApS

(C-09-AA-05) Ramipril »Ranbaxy« tabletter*, Ranbaxy Pharma AB

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

(N-06-AX-21) Cymbalta kapsler*, EuroPharmaDK ApS

gruppe klausuleret til personer, der lider af følgende sygdom: moderat til svær depression.

En betingelse for at opnå tilskud er derfor, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

(J-07-AL-01) Pneumovax injektionsvæske, Sanofi Pasteur MSD

gruppe klausuleret til personer, der er omfattet af følgende tilskudsklausul:

Personer med udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation, manglende miltfunktion, likvorlækage, tidligere invasiv pneumokoksygdom, immunsupprimerede (f.eks. ved hiv-infektion eller lymfom). Desuden til personer under 18 år med cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation, kronisk lungelidelse, hypodynamisk respirationsinsufficiens, nefrotisk syndrom, immundefekter ekskl. agammaglobulinæmi og SCID.

En betingelse for at opnå tilskud efter tilskudsklausulen er, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 1. december 2008.

* omfattet af tilskudsprissystemet

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(1):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar