Skip to main content

Tilskud til lægemidler

2. nov. 2005
1 min.

I medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 63 af 24. januar 2000 om medicintilskud meddeler Lægemiddelstyrelsen, at følgende lægemidler per 15. april 2002 optages på fortegnelsen over lægemidler, hvortil der ydes generelt tilskud efter sygesikringslovens § 7:

(C-09-CA-06) Atacand tabletter (Paranova)*

(N-06-AB-04) Citalopram GEA tabletter*

(N-03-AX-12) Gabapentin »Ratiopharm« kapsler*

(C-09-AA-03) Lisinogen tabletter*

(C-09-AA-03) Lisinopril »Biochemie« tabletter*

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

og

(R-06-AE-07) Cetirizin »Biochemie« tabletter*

gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om social pension eller til personer, der lider af en varig lidelse, der kræver fortsat behandling med lægemidlet.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 15. april 2001.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.