Skip to main content

Triage tests for selecting postmenopausal women for dual X-ray absorptiometry

Læge Bo Rud: Forf.s adresse: Hvidkildevej 57, DK-2400 København NV. E-mail: mail@borud.dk Forsvaret fandt sted fredag den 29. juni 2007. Bedømmere: Kim Brixen, Hans Reitsma, Holland, og Michael Norup. Vejledere: Lars Hyldstrup, Jørgen Hilden og Asbjørn Hróbjartsson.

10. aug. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital. Formålet med afhandlingen var at evaluere triagetest til udvælgelse af postmenopausale kvinder til undersøgelse for knogleskørhed med DXA-skanning (dual x-ray absorptiometry). Man ønsker at reducere antallet af skanninger uden i nævneværdig grad at overse osteoporose. Derfor er det pålideligheden af et normalt udfald af triagetesten, der er afgørende.

Afhandlingen bygger primært på en systematisk litteraturoversigt af ydeevnen af OST (osteoporosis self-assessment tool), som er en simpel beslutningsregel, der bygger på alder og vægt. I en særskilt del af oversigten opsummerede vi studier, der sammenligner OST med andre beslutningsregler og målemetoder.

I komparative metaanalyser fandt vi ingen forskel mellem ydeevnen af OST og andre beslutningsregler, som ud over alder og vægt inddrager risikokomponenter så som tidligere knoglebrud, hormonsubstitution og rygning. Derimod fandt vi, at OST klarede sig dårligere end et indeks baseret på ultralydsmålinger på hælbenet.

OST's ydeevne i forbindelse med udelukkelse af osteoporose i lårbenshalsen var moderat, mens den var lav med hensyn til udelukkelse af osteoporose i lænderyggen. Ydeevnen af OST var generelt en anelse bedre i studier med asiatiske kvinder end i studier med hvide. Ydeevnen aftog med gennemsnitsalderen blandt studiedeltagerne i såvel studier med asiatiske kvinder som i studier med hvide.

Den metodologiske kvalitet af de inkluderede studier var generelt lav, og det er uklart, om resultaterne fra studierne er repræsentative for ydeevnen i klinisk praksis.

I lyset af den moderate ydeevne af OST og testens enkelhed er der grund til at evaluere testen yderligere i veltilrettelagte studier, der tager udgangspunkt i kliniske situationer, hvor kvinder hyppigt henvises til DXA.