Skip to main content

Trombocythæmmer til ældre bør ledsages af protonpumpehæmmer

Ældre i trombocythæmmende behandling har stærkt øget risiko for alvorlig øvre gastrointestinal blødning, som vil kunne forebygges af syrenedsættende behandling.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

30. jun. 2017
2 min.

Livslang trombocythæmmende behandling med lavdosisacetylsalicylsyre eller lignende stoffer er standard ved iskæmisk hjertesygdom og efter blodprop i hjernen. Den vigtigste bivirkning er blødninger, hvoraf gastrointestinale (GI) blødninger udgør en betydelig andel. En ny engelsk undersøgelse fokuserer på patienternes alder som risikofaktor for disse blødningskomplikationer og diskuterer behovet for rutinebehandling med protonpumpehæmmere (PPI) i denne patientgruppe. I alt 3.166 patienter, hvoraf halvdelen var over 75 år, blev fulgt i op til ti år. De oplevede i alt 405 blødningsepisoder, hvoraf 218 var GI-blødninger. Generelt var risikoen for blødning aldersuafhængig, men alvorlige og især fatale GI-blødninger tiltog stærkt efter 75-årsalderen: Risiko for øvre GI-blødning var øget ca. fire gange, mens risikoen for fatal blødning var øget ca. ti gange sammenlignet med yngre patienter. Forfatterne pointerer, at de fleste af disse blødninger kunne have været undgået, hvis patienterne fik PPI-behandling. De udregner, at number needed to treat (NNT) for PPI-behandling med henblik på at forebygge svær øvre GI-blødning i løbet af fem år falder fra 338 blandt personer under 65 år til 25 for personer over 85 år.

Professor Peter Bytzer, Sjællands Universitetshospital, Køge, kommenterer: ”Dette velgennemførte britiske registerstudie påviser, ligesom tidligere undersøgelser, den stærkt øgede risiko for alvorlig øvre GI-blødning med stigende alder. Forebyggelse med PPI er i andre studier vist effektivt, men undersøgelse for og eradikation af Helicobacter-infektion for at forebygge ulcusblødning bør også med i overvejelserne inden opstart af livslang trombocythæmmende behandling. Rekommandationerne fra dette studie og anden foreliggende evidens bør indgå i de relevante danske kliniske retningslinjer på området”.

Li L, Geraghty OC, Mehta Z et al. Age-specifik risks, severity, time course, and outcome of bleeding on long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort study. Lancet 13. jun 2017 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: PB er medlem af advisory board for Allergan og Reckitt Benckiser, har holdt foredrag for Reckitt Benckiser.