Content area

|
|

Tumornekrosefaktors og interferon-gammas patofysiologiske rolle ved fokal cerebral iskæmi i mus

Forfatter(e)
Cand.scient. Kate Lykke Lambertsen: Forf.s adresse: Hestehaven 181, DK-5220 Odense SØ. E-mail: klambertsen@health.sdu.dk Forsvaret finder sted den 23. august 2004, kl. 14.00, Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital, Odense. Bedømmere: Nils Henrik Diemer, Morten Møller og Henrik Daa Schroeder . Vejleder: Bente Finsen .

Denne ph.d.-afhandling blev udført på Anatomi og Neurobiologi, SDU. Formålet var at klarlægge betydningen af cytokinerne tumornekrosefaktor (TNF) og interferon-gamma (IFNγ) for iskæmisk induceret nervecelledød i en standardiseret musemodel for slagtilfælde. Baggrunden er, at TNF menes at være involveret i slagtilfælde hos mennesket, og er vist at have både neuroprotektiv og neurotoksisk effekt i dyreeksperimentelle modeller for iskæmi. Hertil kommer, at IFNγ-transgene mus udvikler større infarkter end kontrolmus. Fokal cerebral iskæmi blev induceret vha. bipolær elektrokoagulation af den distale del af arteria cerebri media (Eng: MCA).

Den kvantitative, tidsmæssige og cellulære forekomst af TNF mRNA og TNF, samt af mRNA for de to TNF-receptorer, p55R og p75R blev undersøgt i mus udsat for permanent MCA-okklusion med overlevelsestidspunkter op til 10 dage. Desuden undersøgtes, hvorvidt der var forskel i TNF-syntesen i forskellige musestammer. I forbindelse med undersøgelsen af IFNγ's rolle ved iskæmi blev niveauet af IFNγ bestemt i mus udsat for iskæmi. Det blev bestemt, om mangel på IFNγ eller IFNγ-receptorer eller om overekspression af IFNγ spiller en rolle for infarktudviklingen.

Vi fandt, at mikroglia er ansvarlige for den tidlige TNF-produktion, medens blodbårne makrofager er ansvarlige for den sene produktion. De TNF-producerende celler befandt sig i peri-infarkt og infarkt fra 30 minutter til 5-10 dage efter arterieokklusionen. Både p55R og p75R blev udtrykt i nerveceller i normale mus, mens der skete en klar opregulering i mikroglia-makrofager beliggende i peri-infarkt og infarkt 1-10 dage efter MCA-okklusionen. Resultaterne vedrørende IFNγ viste, at tilstedeværelse af IFNγ i CNS, forværrer den iskæmiske skade.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(35):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar