Content area

|
|

Tvivlsom effekt af søvnfremmende og opkvikkende lægemidler til skiftearbejdere

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Skiftearbejde medfører døgnrytmeforstyrrelser og søvnmangel med træthed og uoplagthed til følge. Det er relativt udbredt at bruge enten søvnfremmende midler efter en vagt eller opkvikkende midler op til eller på en vagt. Evidensen for disse lægemidlers effekt er imidlertid sparsom. Det primære formål med dette Cochranereview var at evaluere effekten af de lægemidler, som anvendes af skiftearbejdere i enten opkvikkende eller søvnfremmende øjemed.

Der blev inkluderet 15 randomiserede, kontrollerede forsøg, som tilsammen sammenlignede seks forskellige lægemidler med placebo. Det samlede antal forsøgsdeltagere var 718. For melatonin (1-10 mg) fandt man, sammenlignet med placebo, at det, taget efter en nattevagt, kunne forlænge søvnen den følgende dag med gennemsnitligt 24 minutter (lav evidens) samt den følgende nat med gennemsnitligt 17 minutter (lav evidens). Der sås ingen signifikant dosis-respons-effekt. Zopiclon, taget efter en vagt, havde ingen effekt på søvnlængde (lav evidens). Modafinil, taget inden en nattevagt, syntes at mindske træthedsfølelse og øge årvågenhed på vagt (moderat evidens). Koffein i kombination med en eller flere lure før vagt havde ikke signifikant effekt på træthedsfølelse under selve vagten. Forfatternes konklusion er, at der er behov for flere og bedre studier af effekt, bivirkninger og pris, og at der aktuelt er sparsom evidens for at anbefale opkvikkende og/eller søvnfremmende lægemidler til personer med skiftearbejde.

Professor, overlæge Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Melatonin er en både rationel og lovende behandling af søvnforstyrrelse ved natarbejde, men viden om effekt, doser og bivirkninger er desværre endnu sparsom, og melatonin vil næppe alene kunne løse problemet. Mere viden om effekten af organisatoriske tiltag, herunder mulighed for naps under nattevagten, er påtrængende”.

Liira J, Verbeek JH, Costa G et al. Pharmacological interventions for sleepiness and sleep disturbances caused by shift work. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD009776.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer