Content area

|
|

Tvivlsom sammenhæng mellem graviditetstidsinterval og fødselsudfald

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

En række studier har vist, at både meget korte og meget lange intervaller mellem to graviditeter øger risikoen for bl.a. præmatur fødsel og lav fødselsvægt. Formålet med dette retrospektive kohortestudie var, på baggrund af en anden metodologi end hidtil anvendt, at reevaluere den kausale sammenhæng mellem graviditetsinterval og fødsels-outcome.

I alt 40.441 mødre, som hver havde født tre levende børn mellem 1980 og 2010, blev inkluderet. Ud over en ”traditionel”, ikkematchet analyse, hvor kvinder blev sammenlignet med hinanden, lavede man en matchet analyse, hvor hver kvinde var sin egen kontrol. Ved at matche intervallet mellem første og anden graviditet med intervallet mellem anden og tredje graviditet, blev det muligt at justere (yderligere) for maternelle risikofaktorer, som kunne have indflydelse på fødsels-outcome.

Den traditionelle, ikkematchede analyse viste, at et interval på 0-5 måneder mellem to graviditeter, sammenlignet med et referenceinterval på 18-23 måneder, øgede

risikoen for præmatur fødsel (< 37. uge; oddsratio (OR) = 1,41 (95% konfidens-interval (KI): 1,31-1,51)) og lav fødselsvægt (< 2,5 kg; OR = 1,26 (95% KI: 1,15-1,37)). I den matchede analyse kunne man ikke genfinde disse sammenhænge (OR = 1,07 (95% KI: 0,86-1,34) hhv. 1,03 (95% KI: 0,79-1,34)). Et relativt langt interval (> 59 måneder) så, i begge analyser, ud til at øge risikoen for lav fødselsvægt, men hvad angik præmatur fødsel, var de fundne sandsynligheder mindre i den matchede analyse (OR: 0,88-1,01 afhængigt af intervallængde) end i den ikkematchede analyse (OR: 1,35-1,45).

Overlæge Anja Pinborg, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »BMJ-studiet viser, at for børn født af den samme mor, er kort time-to-pregnancy ikke en selvstændig risikofaktor for præmatur fødsel og lav fødselsvægt. Derfor bør man i svangreomsorgen fokusere på livsstilsfaktorer såvel som sociale og økonomiske forhold hos den enkelte mor og ikke på kort graviditetsinterval. Undersøgelsen vil ikke få indflydelse på danske forhold, idet svangreomsorgen i Danmark ikke har fokus på kort graviditetsinterval, men netop tager udgangspunkt i den enkelte mor«.

Ball SJ, Pereira G, Jacoby P et al. Re-evaluation of link between interpregnancy interval and adverse birth outcomes: retrospective cohort study matching two intervals per mother. BMJ 2014;349:g4333.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer