Content area

|
|

Udbrud af Guillain-Barrés syndrom associeret med zikavirusinfektion i Fransk Polynesien

Forfatter(e)
Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

I perioden fra oktober 2013 til april 2014 oplevede man i Fransk Polynesien et stort udbrud af zikavirus. I den samme periode var der en øgning i antallet af rapporterede tilfælde af Guillain-Barrés syndrom (GBS), hvilket har ført til mistanken om en mulig association mellem GBS og zikavirus.

I dette case-kontrol-studie udgjorde patienterne, som blev diagnosticeret med GBS på Centre Hospitalier de Polynésie Française (Papeete, Tahiti, French Polynesia) i løbet af zikavirusudbruddet, casene. Kontrolpersonerne var aldersmatchede og kønsmatchede patienter, som var indlagt med en ikkefebril sygdom i samme periode. En række virologisk assays blev anvendt til at diagnosticere zikavirus (RT-polymerasekædereaktion, microsphere immunofluorescent og seroneutralisering) henholdsvis GBS (anti-glycolipid reactivity med både ELISA og combinatorial microarrays).

I løbet af studieperioden blev 42 patienter diagnosticeret med GBS; 41 (98%) af patienterne med GBS havde antizikavirus immunglobulin (Ig)M eller IgG, og samtlige (100%) havde neutraliserende antistoffer mod zikavirus, mens det gjaldt for 54 (56%) af de 98 i kontrolgruppen (p < 0,0001). Af patienterne med GBS havde 39 (93%) zikavirus-IgM, og 37 (88%) havde oplevet at være kortvarigt syge i nogle dage (mediant seks dage), før de neurologiske symptomer opstod, hvilket er foreneligt med en nylig virusinfektion.

Professor i tropesygdomme Eskild Petersen vurderer: »Studiet understreger, at den formodede ændring i virus, der har medført mikrocefali, GBS og choroiditis i Syd- og Mellemamerika er sket allerede inden virus nåede Polynesien fra Asien. Endnu er der få studier af de genetiske ændringer, der er sket i virus fra det cirkulerede i Asien til det spredte sig østover, men mikrocefali, GBS og choroiditis er ikke rapporteret fra Asien, selvom man der har fundet zikavirus i over 20 år«.

Cao-Lormeau V, Blake A, Mons S et al. Guillain-Barré syndrome outbreak associated with Zika virus infection in French Polynesia: a case-control study. Lancet 29. Feb 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer