Content area

|

Udredning, behandling og opfølgning af patienter med indlæggelseskrævende COVID-19

To koblede statusartikler giver kort overblik over udredning under indlæggelse, infektionshygiejne, behandling og senfølger og giver forslag til opfølgning efter udskrivelse.
Amager og Hvidovre Hospital
Forfatter(e)
Redaktionen

Hypoksisk respirationssvigt er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse med COVID-19. To koblede statusartikler af Jeschke et al. gennemgår forslag til diagnostiske undersøgelser, behandling med ilt og lægemidler, infektionshygiejniske overvejelser og håndtering af patienter som oplever senfølger. Hovedbudskaberne er, at den understøttende behandling består af ilt, kontinuerlig positive airway pressure (CPAP), high-flow nasal cannula og brug af respirator, mens den medikamentelle behandling omfatter det antiviralt virkende remdesivir, immundæmpende kortikosteroid sammen med farmakologisk tromboseprofylakse med lavmolekylærvægtheparin. Når den akutte infektion er overstået, vil langt de fleste patienter blive raske inden for få uger til måneder, men nogle kan udvikle senfølger, som kan være langvarige og eventuelt kræve opfølgning i en specialiseret senfølgeklinik.

Læs

Udredning og opfølgning af indlæggelseskrævende COVID-19

Behandling af indlæggelseskrævende COVID-19

Forfattere Klaus Nielsen Jeschke, Nanna Reiter, Anne-Mette Hvas, Bodil Steen Rasmussen, Ejvind Frausing Hansen, Kristoffer Marså, Ulla Møller Weinreich, Michael Pedersen, Marie Helleberg, Robert Winding, Ole Kirk & Michael Dalager-Pedersen

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer