Content area

|
|

Ultimativ behandling af svær COVID-19-pneumoni

Bilateral lungetransplantation var livsreddende for udvalgte patienter med akut lungesvigt på baggrund af meget svær COVID-19.
Illustration: NIAD-RML
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Der udføres cirka 30 lungetransplantationer i Danmark hvert år. Det er en af de dyreste og mest komplicerede behandlinger, som det danske sundhedsvæsen kan tilbyde. Lungetransplantation er et tilbud til udvalgte patienter med slutstadiet af kronisk lungesygdom, og det er yderst sjældent, at patienter med akut opstået livstruende lungesygdom tilbydes denne behandling. En ny artikel beskriver lungetransplantation til patienter med akut lungesvigt på grund af svær COVID-19. Artiklen beskriver 12 patienter – fra fire forskellige lande med en gennemsnitsalder på 48 år – som ikke bedredes med maksimal behandling på intensivafdelingen, som i mange tilfælde også omfattede ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO ). Forfatterne beskriver, at den bilaterale transplantation var teknisk krævende, men at patienterne havde en god korttidsoverlevelse.

Overlæge Michael Perch, Afsnit for Lungetransplantation, Hjertecentret, Rigshospitalet, kommenterer: »De lungetransplanterede COVID-19-patienter i dette studie har klaret sig forbavsende godt i det korte efterforløb, men det er også en meget selekteret gruppe. Ingen af de transplanterede har haft underliggende sygdom eller været overvægtige, som er risikofaktorer for et alvorligt forløb af COVID-19. Vi er nu klar over, at mange af patienter med svært lungesyg COVID-19-pneumoni bedres trods langvarige og svære sygdomsforløb, men desværre ikke alle. At vurdere, hvornår der fortsat er mulighed for spontan bedring i forhold til uoprettelig lungeskade, er en udfordring. Det er ikke sjældent, at der hos disse svært syge patienter opstår komplikationer, der kan ramme alle organer, og som fører til, at en lungetransplantation ikke er en option. Vores egne erfaringer med de patienter, som har ECMO-behov, er, at de oftest er meget komplekse og kræver en multidisciplinær tilgang. Til dato er der ikke nogen, der har kandideret til en lungetransplantation, enten fordi de har haft underliggende sygdom, gradvist er kommet sig, eller fordi der er tilstødt komplikationer undervejs. Vi forventer dog, at der vil være nogle, der kommer sig tilstrækkeligt efter det akutte sygdomsforløb, men som får blivende lungeskade, og som vil kandidere til en elektiv lungetransplantation«.

Bharat A, Machuca TN, Querrey M et al. Early outcomes after lung transplantation for severe COVID-19: a series of the first consecutive cases from four countries. Lancet Respir Med 2021;9: 487-97.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Maria Therese Rasmussen | 22/06
2 kommentarer
af Mads Bisgaard Bengtsen | 21/06
2 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 20/06
1 Kommentar
af Frederik Vilhelm Koch Federspiel | 20/06
9 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 19/06
2 kommentarer
af Allan Birger Horn | 18/06
2 kommentarer
af Søren Visby | 14/06
2 kommentarer
af Rasmus Philip Nielsen | 13/06
2 kommentarer