Skip to main content

Ultralydverificeret vesikouterin fistel

Reservelæge Huda Galib Majeed, overlæge Heidi Beate Christensen & overlæge Kjeld Leisgård Rasmussen Herning Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling
6. mar. 2006
03 min

Fistler mellem blæren og de kvindelige genitalier diagnosticeres ofte med en ikke ubetydelig forsinkelse, da tilstanden kan tolkes som postoperativt opstået urininkontinens. Såfremt fistlen ikke findes mellem blæren og vagina, kan diagnosticering være yderligere vanskeliggjort.

Sygehistorie

Patienten fik foretaget elektivt sectio to uger før termin på grund af et tidligere kompliceret graviditetsforløb, der endte med sectio i gestationsuge 26. Indgrebet var ukompliceret bortset fra et par dage varende hæmaturi. I efterforløbet blev patienten henvist til sygehuset på mistanke om appendicitis, som dog blev afkræftet. Efter tre uger kontaktede hun egen læge på grund af ufrivillig vandladning, der i første omgang tolkedes som stressinkontinens. To måneder post partum blev patienten atter indlagt med mavesmerter, og under denne indlæggelse fandt man urinafgang gennem vagina. Den tentative diagnose var en vesikovaginal fistel, hvorfor der blev anlagt kateter à demeure. Da kateteret overraskende displaceredes til uterus, blev diagnosen revideret til en vesikouterin fistel, som i øvrigt kunne synliggøres ved en vaginal ultralydskanning (Figur 1). Fistlen blev lukket operativt. I efterforløbet blev patienten kortvarigt behandlet med antibiotika, da der var mistanke om infektion i den interne cikatrice.

Diskussion

Vesikouterine fistler udgør kun 1-4% af alle urogenitale fistler og skyldes i den vestlige verden oftest gynækologisk-obstetrisk kirurgi med sectio som den hyppigste enkeltårsag [1-4]. Symptomerne varierer efter fistlens størrelse og placering i forhold til orificium internum cervicis uteri, men er en vekslende kombination af urininkontinens, mere eller mindre cyklisk hæmaturi - såkaldt menouri - og amenoré [1-5]. Ved gynækologisk undersøgelse ses der urinsiven fra portio, hvilket kan tydeliggøres ved indsprøjtning af metylenblåt i blæren, hvor dog falsk negative resultater kan forekomme, eftersom det intrauterine tryk ofte overstiger det intravesikale [1]. Ved cystoskopi kan fistlen synliggøres ved samtidig indsprøjtning af metylenblåt i uterus. Billeddiagnostik i form af ultralyd-skanning, magnetisk resonans-skanning eller computertomografi er ligeledes anvendelige metoder [2-5]. Under 5% af alle vesikouterine fistler lukker sig spontant. Konservativ behandling med kateter à demeure og kontinuerlig p-pille-behandling for at inducere amenoré eller koagulation af fistelåbningen kan være effektivt ved små fistler, men kirurgisk resektion vil oftest være nødvendig [1-3]. Prognosen for heling efter resektion er god. Prognosen for bevarelse af fertiliteten er usikker, men er tilsyneladende bedre end angivet i den ældre litteratur [1]. Vaginal fødsel synes ikke beskrevet efter vellykket operation for en vesikouterin fistel, og de fleste forfattere anbefaler derfor fremtidig forløsning ved sectio [1].

Såfremt unødig diagnostisk forsinkelse skal undgås, må man overveje cystoskopi, hvis der efter blærenær kirurgi er mere end kortvarig hæmaturi. Ved nyopstået inkontinens kort efter gynækologisk-obstetrisk kirurgi må fisteldannelse altid overvejes, og som den her beskrevne sygehistorie viser, sidder fistlen ikke altid mellem blæren og vagina.

Kjeld Leisgård Rasmussen, Glænsøvej 10, Skovsborg, DK-8620 Kjellerup. E-mail: kjeldlr@dadlnet.dk

Antaget: 25. april 2005 Interessekonflikter: Ingen angivet

Summary

Summary We report a case of a vesicouterine fistula occurring after a Caesarean section. There was a noticeable delay in recognizing the fistula, which was, however, clearly visible on a vaginal ultrasound scanning. When urinary incontinence is developed after gynaecologic or obstetric surgery, a fistula must be suspected.

Referencer

  1. Yip S-K, Leung T-Y. Vesicouterine fistula: an updated review. Int Urognecol J 1998;9:252-6.
  2. Porcaro AB, Zicari M, Antonelli SZ et al. Vesicouterine fistulas following cesarean section. Int Urol Nephrol 2002;34:335-44.
  3. Kilinc F, Bagis T, Guvel S et al. Unusual case of post-cesarean vesicouterine fistula (Youssef's syndrome). Int J Urol 2003;10:236-8.
  4. Park OR, Kim TS, Kim HJ. Sonographic diagnosis of vesicouterine fistula. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;22:82-4.
  5. Smayra T, Ghossain MA, Buy JN et al. Vesicouterine fistulas: imaging findings in three cases. AJR 2005:184:139-42.
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen