Content area

|
|

Urogynecological dysfunction after radical hysterectomy, subjective and objective findings

Forfatter(e)
Læge Susanne Maiggard Axelsen: Forf.s adresse: Mosrosevej 14, DK-8541 Skødstrup. E-mail: susanne.axelsen@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 15. juni 2007, kl. 14.00 i Auditorium A, Århus Universitetshospital, Skejby, Århus. Bedømmere: Hans Jørgen Kirkeby, Ole Mogensen og Preben Kjølhede , Sverige Vejledere: Lone Kjeld Petersen, Karl Møller Bek , og Jens Christian Djurhuus .

Undersøgelsen er udført på Århus Universitetshospital, Skejby.

Formålet var at karakterisere urogynækologiske dysfunktioner efter radikal hysterektomi.

I et selvadministreret spørgeskema angav patienterne at have mange urogynækologiske problemer sammenlignet med de oplysninger, der blev indhentet ved kliniske kontroller. Risikofaktorer for urogynækologiske problemer efter operationen kunne defineres ved hjælp af spørgeskemaet.

Urethraltrykket var lavere hos urininkontinente sammenlignet med kontinente kvinder, hvilket kunne bidrage til karakteriseringen af inkontinens efter operationen. Kvinderne havde forskellige udgangspunkter hvad angik bækkenbundsmuskel størrelse og bevægelighed af blærehalsen før den radikale hysterektomi. Tre måneder efter operationen var muskelstørrelsen og bevægeligheden af blærehalsen reduceret, men et år efter operationen var både muskelstørrelse og bevægelighed vendt tilbage til udgangspunktet.

Perspektiver kunne være, at risikogrupper for urogynækologisk dysfunktion kunne identificeres før radikal hysterektomi. Kvinder med nedsat funktion og størrelse af bækkenbundsmusklerne kunne tilbydes fysioterapitræning både før og efter operationen.

Fremtidig forskning kan omfatte tarmrelateret dysfunktion hos samme gruppe patienter.

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(19):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar