Skip to main content

Vaccines and autism

Læge Kreesten Meldgaard Madsen: Forf.s adresse: Rosenvej 24, DK-8240 Risskov. E-mail: k mm@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 19. maj 2004, kl. 14.00, Det Samfundsmedicinske Auditorium, Bygning 262, Vennelyst Boulevard 6, Aarhus Universitet. Bedømmere: Johan Giesecke, Sverige, Kåre Mølbak og Bo Christensen. Vejledere: Jørn Olsen og Mads Melbye.

4. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Center for Epidemiologisk Grundforskning, Aarhus Universitet og Statens Serum Institut.

Grundlaget for projektet er to hypoteser, som de senere år har skabt bekymring for, at der skulle være en sammenhæng mellem brugen af forskellige typer vacciner og den stigende forekomst af autisme. Formålet med ph.d.-projektet var ved anvendelsen af forskellige danske registre at undersøge to specifikke hypoteser, som omhandler børnevacciner og senere udvikling af autisme:

For det første undersøgte vi, hvorvidt MFR-vaccination er associeret med udviklingen af autisme. Vi undersøgte hypotesen i et historisk followupstudie af alle børn født i Danmark fra 1991 til 1998. Der har været mistanke om, at MFR-vaccinen kunne føre til udvikling af autisme hos vaccinerede børn. Studiet inkluderede 537.303 børn, hvoraf 738 blev diagnosticeret med autisme eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser i løbet af opfølgningsperioden. Vi fandt ingen sammenhæng mellem MFR-vaccination og udviklingen af autisme.

For det andet undersøgte vi i et registerbaseret økologisk design, hvorvidt udfasningen af thimerosal fra børnevaccinationsprogrammet førte til et fald i incidensen af autisme. Thimerosal er et kviksølvholdigt konserveringsmiddel, som anvendes i vacciner. Det har i de senere år været debatteret, hvorvidt thimerosalholdige vacciner er en risikofaktor for udviklingen af autisme. Vi fandt at udfasningen af thimerosalholdige vacciner i Danmark i 1992 blev efterfulgt af en stigning i incidensen af autisme.

Konklusionen er, at undersøgelserne ikke støtter hypoteserne om, at MFR-vaccinen og de thimerosalholdige vacciner er kausalt forbundet med autisme.