Content area

|
|

Validering af dansk version af Oxford Shoulder Score

Forfatter(e)
Lars Henrik Frich1, Peter Moensted Noergaard2 & Stig Brorson3 1) Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 2) Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens, og 3) Ortopædkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital

INTRODUKTION

Prævalensen af patienter med lidelser i skulderen har været konstant stigende gennem de seneste årtier og udgør i dag den tredjehyppigste sygdomsenhed i bevægeapparatet efter ryg- og nakkeproblemer. Behandlingstilbuddene er mangfoldige, og effekten af behandlingerne vurderes ofte forskelligt af patienten og den professionelle. Formålet med dette projekt var at validere en dansk oversættelse af det patientbaserede spørgeskema Oxford Shoulder Score (OSS).

MATERIALE OG METODER

I alt 102 patienter blev inkluderet i undersøgelsen. Patienterne blev konsekutivt rekrutteret i et specialambulatorium på Odense Universitetshospital i december 2008. Patienterne fordelte sig på en række diagnoser, hvoraf rotator cuff -relaterede sygdomme udgjorde 72%, mens de resterende patienter havde følger efter traumer. OSS består af 12 spørgsmål, der hver har fem mulige svar. Spørgeskemaet indeholder en blanding af smerte- og funktionsspørgsmål, og pointene fra de enkelte spørgsmål giver en samlet score fra 12 (bedst: ingen smerter eller funktionsnedsættelse i skulderen) til 60 (værst). OSS blev oversat til dansk efter forward and backward -princippet. Dataindsamling blev foretaget af tre bachelorstuderende fra University College of Lillebælt. OSS blev valideret i forhold til Constant Score (CS), og de psykometriske egenskaber blev testet i et »korrelationsdesign«. Pålideligheden over tid (test-retest) blev fremstillet ved hjælp af et differenceplot (Bland-Altman).RESULTATER

Vi fandt en god overensstemmelse mellem OSS og CS med en Spearmans korrelationskoefficient på 0,74. Chronbachs alfa blev beregnet til 0,93. Tidsforbruget til udfyldelse af OSS var 2,25 minutter, og det gennemsnitlige tidsforbrug til udførelse af CS var 7,10 minutter. I alt 32 patienter gennemgik testen to gange med tre døgns mellemrum, og svarprocenten var 72. Korrelationskoefficienten mellem OSS ved første og anden testgang var 0,98. Bland-Altman-plottet viste en bias på 0,4.

KONKLUSION

Vi har valideret den danske oversættelse af OSS og fundet, at det er et pålideligt og let anvendeligt værktøj i monitoreringen af patienter med degenerative skulderlidelser og følger efter traumer. Styrken ved at oversætte og anvende en standardiseret test er, at nationale studier uden videre vil kunne sammenlignes på tværs af kulturer og landegrænser. Vores resultater og litteraturen indikerer, at OSS kan bruges til at følge kohorter igennem længere tid, uden patienten behøver at give fremmøde. Herved bliver det forhåbentlig muligt for kirurgen at opnå langsigtet og individualiseret opfølgning af patienter på en mere omkostningseffektiv måde.

DANISH MEDICAL BULLETIN: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på www.danmedbul.dk som Dan Med Bul 2011;58(11):A 4335

Reference: 
Ugeskr Læger 2011;173(48):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar