Content area

|
|

Vanskeligheder med at nå terapeutiske mål for blodtryk og plasmalipider hos patienter med type 2-diabetes i almen praksis

Difficulties in reaching therapeutic goals for hypertension and dys­lipidaemiain patients with type 2 diabetes in general practice. Photo: Colourbox
Forfatter(e)
Søren Tang Knudsen1, Thomas Hammershaimb Mosbech2, Birtha Hansen1, Else Kønig3, Peter Christian Johnsen2 & Anne-Lise Kamper4 1) Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Aarhus Universitets-hospital 2) DTU Dataanalyse, Danmarks Tekniske Universitet 3) Almen praksis, Lyngby 4) Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet
INTRODUKTION Nationale retningslinjer anbefaler en stram kontrol af blodtryk (BT) og koncentration af lavdensitetslipoproteinkolesterol (LDL) hos patienter med type 2-diabetes (T2DM). Behandlingsmålene er henholdsvis ≤ 130/80 mmHg og ≤ 2,5 mmol/l. Behandling med angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACEI) eller angiotensin-II-receptorantagonister (ARB) anbefales som førstevalg. I hvilket omfang disse målsætninger er opfyldt for danske patienter, der følges i almen praksis, vides ikke. MATERIALE OG METODER I et tværsnitsstudium indgik 2.057 patienter med T2DM fra 64 tilfældigt udvalgte læg...
Blad nummer: 
Sidetal: 
422
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Claus Pommerencke | 18/09
4 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar
af Flemming Frank Madsen | 11/09
1 Kommentar